Stadsarkivar Henning Bro bidrager med artikel til nyt festskrift

I anledning af seniorforsker ved Rigsarkivet Jørgen Mikkelsens 60-års fødselsdag den 17. juni 2019 er der udgivet et festskrift til hans ære. Blandt de mange bidragsydere til festskriftet, der bærer titlen "En byhistorisk mosaik", er stadsarkivar Henning Bro, som har skrevet artiklen "Bispeengbuen.

Ny artikel fra stadsarkivaren

Årets første udgave af Erhvervshistorisk Årbog 2019 er udkommet, og her skriver Stadsarkivar Henning Bro om brand- og ambulancetjenesten i hovedstadsområdet fra 1850’erne til nutiden.

Ny artikel af stadsarkivar Henning Bro

Stadsarkivar Henning Bro har netop tilføjet endnu en artikel til sin i forvejen imponerende publikationliste. Emnet er denne gang hovedstadsområdets politi- og retskredses udvikling de seneste 170 år. Artiklen "Fra birk til politi- og retskredse.

Pages