Frederiksberg gennem tiderne 2018 er nu på gaden

Ved en velbesøgt reception i Rådhusbiblioteket på Frederiksberg Rådhus torsdag den 13. december præsenterede borgmester Jørgen Glenthøj den nyeste udgave af Historisk-topografisk Selskab for Frederiksbergs årbog – Frederiksberg gennem tiderne. Årbogen er nr. 41 i rækken af årbøger, som selskabet har udsendt siden 1946. 2018-årbogen indeholder fire artikler. Stadsarkivar Henning Bro indleder med artiklen ”Fra hestetræk til GPS-styring. Hovedstadsmetropolens hyrevognstrafik 1869-2015”. Da Frederiksberg altid har været metropolens næststørste by, står den frederiksbergske hyrevognskørsel selvfølgelig meget centralt i artiklen. Tidligere lektor Helle Askgaard og højskolelærer Dorte Smedegaard beretter i artiklen ”Tilflytterne på Bendzvej” om ægteparret Emilie Demant Hatt og Gudmund Hatt. Emilie var billedkunstner og levede som ung blandt det samiske folk i Lapland. Gudmund var arkæolog og etnograf og fra 1929 professor i kulturgeografi ved Københavns Universitet. Hans medlemskab af Dansk-Tysk Forening under krigen bragte ham i miskredit efter befrielsen, og han endte med at miste sit professorat. Ægteparret flyttede til Bendzvej i 1933. Seniorforsker Christian Larsen fra Rigsarkivet fortæller i artiklen ”Med læreren på pædagogisk studietur” om frederiksbergske skolelæreres pædagogiske studieture rundt om i Europa i 1920’erne og 30’erne, hvorfra de hentede meget god inspiration med hjem til Frederiksberg. Under titlen ”Således som figurerne er, er de absolut ikke danske” kaster vicestadsarkivar Lars Schreiber Pedersen lys over billedhuggeren Jenö Meisters værker på Frederiksberg og den debat, som de vakte i samtiden. Meisters mest kendte værker er nok springbrøndene ved Sankt Thomas Plads. Årbogen afsluttes med årsberetninger fra Frederiksberg Stadsarkiv og Frederiksbergmuseerne. Frederiksberg gennem tiderne 2018 er på 188 sider og meget rigt illustreret. Bogen koster 150 kr. og kan købes hos byens boghandlere og på Frederiksberg Stadsarkiv. De medlemmer, som ikke havde mulighed for at komme til receptionen, kan afhente årbogen på Frederiksberg Stadsarkivs læsesal indtil den 21. december og igen fra den 2. januar 2019.