Forsiden af Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, 1, 2017.

Ny artikel fra vicestadsarkivar Lars Schreiber Pedersen

I den seneste udgave af Magasin fra Det Kongelige Bibliotek bidrager vicestadsarkivar Lars Schreiber Pedersen med artiklen "Fra København til Kragskovhede. Historien om en ung, dansk mand i kamp for den tyske fører". Artiklen kan læses her: https://tidsskrift.dk/index.php/magasin/issue/view/4397/showToc