Ny artikel af stadsarkivar Henning Bro

Stadsarkivar Henning Bro har netop tilføjet endnu en artikel til sin i forvejen imponerende publikationliste. Emnet er denne gang hovedstadsområdets politi- og retskredses udvikling de seneste 170 år. Artiklen "Fra birk til politi- og retskredse.

En sporvognhistorie

Med oprettelsen af Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets Aktieselskab i slutningen af 1890’erne overtog selskabet også den såkaldte Strøglinje, fra Frederiksberg Sporvejsselskab, som indgik i selskabet.

Ny artikel af stadsarkivar Henning Bro

I det seneste nummer af tidsskriftet Arbejderhistorie bidrager stadsarkivar Henning Bro med artiklen "Farvel til hverdagen. Lejrsport i mellemkrigstidens og 1940'ernes hovedstadsmetropol".

Ny bog om Frederiksberg Hospital

Stadsarkivet har netop udgivet en bog om Frederiksberg Hospitals historie. Bogen "Frederiksberg Hospital - fra fattigsygestuer til regionshospital" er skrevet af stadsarkivar Henning Bro og Uffe B. Schultz fra Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Frederiksberg, mens Benny P.

Pages