Dagens Golden Days historie 19 sep. - filmcensur

Med filmmediets opfindelse og udbredelse blev der i starten af det 20  århundrede sat gang i en helt ny kulturel udvikling. Teatre og varieteer skød op overalt i de større byer og ikke mindst biografernes antal voksede betydeligt.

Dagens Golden Days historie 17 sep. - Aage Madsen

Fra politiets rapporter fremgår det, at Aage Madsen i årene op til anmeldelsen for bedrageri 12 juni 1923 jævnligt havde været på kant med loven. D. 12 Juni blev han endnu en gang anmeldt, denne gang af fuldmægtig I. G.

Dagens Golden Days historie 10 sep. - Gerda Wegener

Historien om Gerda Wegener er i dag gået lidt i glemmebogen, selvom der i flere år har været rygter om en Hollywood-film om hende og manden Einar Wegeners liv. De to mødte hinanden gennem deres fælles interesse for kunst, og blev gift i 1904.

Pages