Tintin og Frederiksberg

Det er der ikke nogen af Hergés tegneseriealbums om reporteren Tintin, der hedder ”Tintin på Frederiksberg”, men der er alligevel en vis forbindelse mellem Frederiksberg og Tintin i form af skuespilleren Palle Huld.

”Kunde man skære alle Lærerinder over een Kam?”

I efteråret 1908 diskuterede man i Frederiksberg Kommunalbestyrelse lønninger til kommunalskolernes lærere og lærerinder. Denne diskussion giver os også et indirekte indblik i hvorledes man dengang så på kvinder og mænds rolle i samfundet.

Stadsarkivet holder lukket mellem jul og nytår

Vi vil her fra arkivet ønske jer alle en glædelig jul og godt nytår. Vi glæder os til at se jer i det nye år - hvadenten det er på vores læsesal, på mail eller på Facebook. Frederiksberg Rådhus er lukket mellem jul og nytår - og derfor er vores læsesal det også.

Frederiksberg gennem tiderne 2018 er nu på gaden

Ved en velbesøgt reception i Rådhusbiblioteket på Frederiksberg Rådhus torsdag den 13. december præsenterede borgmester Jørgen Glenthøj den nyeste udgave af Historisk-topografisk Selskab for Frederiksbergs årbog – Frederiksberg gennem tiderne. Årbogen er nr.

Ny artikel af vicestadsarkivar Lars Schreiber Pedersen

Vicestadsarkivar Lars Schreiber Pedersen har skrevet en artikel på engelsk om den danske biblioteksmand og ægyptolog H.O. Lange. Artiklen er at finde i det tyske tidsskrift Göttinger Miszellen, der udgives af Seminar für Ägyptologie und Koptologie ved universitetet i Göttingen.

Pages