Ny artikel af vicestadsarkivar Lars Schreiber Pedersen

Vicestadsarkivar Lars Schreiber Pedersen bidrager med en artikel til Vendsyssel Årbog 2013, der netop er udkommet. Artiklen handler om en ung mand, der i krigens sidste måneder valgte at gå i tyskernes tjeneste som vagtmand på en flyveplads vest for Frederikshavn.

Karen Ankersted

Pionererne

Ved det forestående kommunalvalg er de frederiksbergske kvinder naturligvis at finde på stemmelisterne, og to partier har en kvinde som spidskandidat. I mere end 100 år har vælgerne på Frederiksberg haft mulighed for at stemme på en kvinde.

Valg i en ufredstid

Kommunalvalget i 1943

I dag har de fleste af os nok en tilbøjelighed til at tage det lokale demokrati for givet, og flere stiller spørgsmålet: Betyder det overhovedet noget, om jeg stemmer ved de forestående kommunalvalg 19. november eller ej.

Almqvist-udstillingen

Stadsarkivets udstilling med værker af frederiksbergkunstneren K.J. Almqvist er nu opstillet i området umiddelbart uden for Stadsarkivets læsesal i kælderen under Frederiksberg Rådhus. Udstillingen kan ses i rådhusets åbningstid.

Pages