Slægtsforskerworkshop

Pris: 
0,00 kr
TIlmelding: 
Ja
Address: 
Smallegade 1
2000  Frederiksberg
Denmark

På slægtsforskningsworkshoppen er der mulighed for at stille spørgsmål om slægtsforskning og udveksle erfaringer med andre slægtsforskere.

Der vil også være mulighed for at blive introduceret for de forskellige arkivalietyper, der findes på Frederiksberg Stadsarkiv, som f.eks. skattemandtalslister, protokoller fra Fattigvæsenet og Begravelsesvæsenet og byggesager.
Hvis du skal bruge computer, er du velkommen til at medbringe din egen. Der er adgang til Wifi på læsesalen.

Workshoppen finder sted på Frederiksberg Stadsarkivs læsesal på Frederiksberg Rådhus. Du finder læsesalen i kælderen under rådhusets hovedindgang.
Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig af hensyn til pladsen. Tilmelding sker til Frederiksberg Stadsarkivs mail: stadsarkivet@frederiksberg.dk

Tidsrum: 10.00 - 12.00