Besøg kommandocentralen under Frederiksberg Rådhus

Address: 
Denmark
Besøg Kommandocentralen under Frederiksberg Rådhus. Kommandocentralen blev taget i brug i midten af 1950’erne, hvor Den Kolde Krig mellem øst og vest rasede. Den husede ledelsen af det civile beredskab på Frederiksberg. Et beredskab, der med kort varsel skulle træde til i tilfælde af f.eks. et militært angreb på hovedstaden. I de mere sikre rammer under rådhuset kunne de udvalgte mænd og kvinder koordinere rednings- og hjælpeindsatsen over jorden, så den nødvendige assistance fra politi, brandvæsen og ambulancer blev sendt ud til de steder på Frederiksberg, hvor der var brug for den. Interesserede skal møde op i rådhusets forhal klokken 12.00, hvor en medarbejder fra Beredskabsforbundet vil tage imod. Rundvisningen i Kommandocentralen varer ca. en time. Der er fri entré.