Bestil - institution

Her kan I bestille afhentning, ekstra ydelser og information til institutionen.

Bestille madaffaldsposer til skole eller institution

Madaffaldsposer er til brug for de små grønne køkkenkurve. Når du bestiller, skal du vælge et antal pakker. Du kan fx vælge én pakke pr. klasse. En pakke indeholder 100 poser fordelt i 2 ruller. Pakkerne leveres i papkasser med 20 pakker i hver. Papkassen måler 40x29x20 cm.

Kasserne med poser leveres af Frederiksberg Renovation, og der kan være leveringstid på op til 10 arbejdsdage.

Bestil afhentning af storskrald og elektronik

Storskrald er primært møbler og affald over 1 meter. Men vi henter både stort brændbart og stort jern som storskrald. Derudover henter vi elektronik og hårde hvidevarer, pvc og imprægneret træ. I selvbetjeningen skal I krydse af, hvilke typer affald, I skal have hentet.

Har I en stor jerncontainer til møbler, skal du bestille tømning af containeren, når den er fuld.

Sådan får I hentet storskrald

Affaldet skal sorteres og gøres klar til afhentning:

  • Affaldet må ikke stables
  • Affaldet skal stå sorteret og opdelt efter affaldstype
  • Affaldet skal kunne løftes af 1-2 skraldemænd
  • Man kan samle småt elektronik i klare plastsække.

Indtast mailadresse i bestillingen, så får I en vejledning sammen med tidspunktet for afhentning.

Bestil afhentning af glas

Nogle institutioner har deres egen glasbeholder på hjul. Glasbeholderen skal køres frem til fortov, når den skal tømmes.

Bestil afhentning af farligt affald

Nogle institutioner har et særligt metalskab til farligt affald. I skal bestille afhentning, når metalskabet skal tømmes. I skal klargøre affaldet til afhentning, blandt andet ved at sortere affaldet og mærke affaldet, hvis man ikke kan se, hvad det er.

Nogle institutioner har en rød boks til farligt affald. Boksen skal gøres klar til tømning, hvor indholdet sorteres. Derefter skal boksen stilles frem på det aftalte sted.

Bestil afhentning af haveaffald

Institutioner, der ikke har en aftale med Frederiksberg Gartner- og Vejservice om pasning af udendørsarealerne, kan bestille afhentning af haveaffald. Beholderen til haveaffald skal sættes frem til skel eller på standplads. Ved siden af beholderen kan i lægge bundet bundter (maksimalt 120x50cm), der skal bindes med sejlgarn eller papirsnor. I kan også stille åbne papirsække, der ikke må være overfyldte.

Haveaffald bliver kun hentet i perioden 15. marts til 15. december.

Blød plast og hård plast er lagt sammen

I skal bruge beholderen udenfor til hård plast. Beholderen er nu til både hård og blød plast. Beholderen bliver tømt automatisk hver 4. eller hver 2. uge. Fra 1. september bliver alle beholdere tømt hver 2. uge. Stativet til blød plast er jeres. I kan fortsat bruge det til blød plast, I skal bare aflevere poserne i beholderen udenfor.

Køb ekstra tømning af restaffald

I kan købe ekstra tømning af restaffald. Det koster 22,00 - 75,00 kroner per affaldsbeholder, alt efter størrelsen. I kan se, hvilke beholdere I har, og prisen på ekstra tømning i bestillingsformularen. Ejendommen modtager en faktura for tømningen i løbet af 3 måneder.

Køb vask af jeres affaldsbeholdere

Køb vask af jeres affaldsbeholdere. Det koster 178,75 kroner per affaldsbeholder. Institutionen modtager en faktura eller bliver faktureret ekstra på skattebilletten.

Bestil A4 sorteringsskilte til institutionen udenfor

Bestil A4 sorteringsskilte af plast til at hænge op over affaldsbeholderne eller i storskraldsrummet. I selvbetjeningen kan du krydse af, hvilke skilte du vil have. Skriv i bemærkningsfeltet, hvor mange skilte du vil have af hver slags. Du kan også selv printe skiltene eller få et trykkeri til at trykke større skilte til institutionen. Derudover kan du vælge mellem danske og engelske skilte.

Se A4-skiltene på dansk

Se A4-skiltene på engelsk

Bestil A5 klistermærker til sortering indenfor

Vi har A5 klistermærker til sorteringsmøbler indenfor. Skriv i formularens tekstfelt, hvilke klistermærker I gerne vil have.

Se A5-klistermærkerne

Selvbetjening
 

Bestil madaffaldsposer til skole eller institution

Bestil afhentning af storskrald og elektronik

Bestil tømning af jerncontainer til møbler (stort brændbart)

Bestil tømning af jeres egen glasbeholder

Bestil afhentning af farligt affald fra metalskabet

Bestil tømning af rød boks til farligt affald

Bestil afhentning af haveaffald

Køb ekstra afhentning af restaffald

Køb vask af jeres affaldsbeholdere

Bestil A4 sorteringsskilte til udenfor

Bestil A5 klistermærker til indenfor