1. maj på Frederiksberg gennem tiderne

Gennem årene har der været en række arrangementer i forbindelse med fejringen af 1. maj, arbejdernes internationale kampdag, på Frederiksberg. Eksempelvis lagde etablissementet Gimle på Grundtvigsvej, stedet hvor Socialdemokratiet i 1876 vedtog sit første principprogram, i 1950 lokale til et socialdemokratisk bal, mens den senere statsminister Anker Jørgensen talte ved DSU og 100 Mandsforeningens morgenmøde med kaffebord i ungdomshjemmet på Orla Lehmanns Vej i 1971. Her følger tre små historier fra 1. maj på Frederiksberg.

 

 

Den første 1. maj

 

I 1889 blev det på et internationalt møde i Paris besluttet at gøre 1. maj til arbejdernes internationale kampdag. Det følgende år, var der 1. majmarkeringer over det meste af Europa, også i flere danske byer. De danske myndigheder udstedte strenge krav til arrangørerne, og politiet forbød demonstrationer og udfoldning af faner i gaderne. Den første 1. majfejring i hovedstaden blev afholdt på Nørre Fælled, hvor op mod 40.000 mødte op og lyttede til talerne om 8-timers arbejdsdag og socialisme. Om aftenen var der fortsatte møder i Socialdemokratiets lokaler i Rømersgade i København og på forlystelsesstedet Vodroffslund på Frederiksberg.

 

 

 

Brandmændene fra Frederiksberg demonstrerede i uniform

 

I 1900 kom der for alvor lidt gang i gaden på 1. maj. Politiet havde givet tilladelse til, at der måtte demonstreres i gaderne, og så fik den ellers for fuld udblæsning gennem de københavnske gader med sang og fagforeningernes smældende, røde faner. Brandmændene fra Frederiksberg anmodede allerede i april Frederiksbergs kommunalbestyrelse om lov til at måtte demonstrere iført deres branduniformer, men sagen blev syltet. Det fik et medlem af kommunalbestyrelsen til at rejse spørgsmålet ”om Kommunens Forhold til dens Arbejderes faglige Organisationer”. Året efter fik brandmændene dog tilladelse af birkedommeren til at marchere for 8-timers dagen i officiel uniformering, og fagforeninger blev anerkendt af kommunen.

 

 

 

1. maj i Søndermarken

 

Efterhånden blev 1. maj kendetegnet ved, at de frederiksbergske og københavnske arbejdere samledes i Fælledparken. Første gang var i 1913. Inden Fælledparken blev taget i brug, foregik 1. majarrangementerne andre steder i hovedstaden, blandt andet i Søndermarken 1902-04. Demonstrationerne udgik disse år fra Halmtorvet på Vesterbro med bannere og høj hornmusik. Arbejderbryggeriet Stjernen havde en god omsætning ved disse lejligheder, hvor der foruden den udsmykkede talerstol var opstillet forskellige boder. Igen i 1922 dannede Søndermarken ramme om kampdagen 1. maj, da Danmarks Kommunistiske Parti gik i optog fra Skt. Hans Torv på Nørrebro og ud til Søndermarken.  Endelig holdt  Socialistisk Folkeparti 1. maj i Søndermarken i 1971 og 1974, hvor blandt andre partiets daværende formand, Gert Petersen, var på talerstolen.