Frederiksberg gennem tiderne 2013 er udkommet

Så er Historisk-topografisk Selskab for Frederiksbergs årbog "Frederiksberg gennem tiderne 2013" på gaden. Årets bog er den 36. i rækken. Årbogens længste artikel, "Frederiksberg - hovedstadens grønne oase", er skrevet af stadsarkivar Henning Bro og it-arkivar Caspar Christiansen. Foruden stadsarkivets bidrag kan man læse Inge Nørballes artikel "Sophie Ørsted - guldalderens muse" og Bjørn Hamre og Christian Ydesens artikel "Skolepsykologiens genealogi". Årbogen er redigeret og tilrettelagt af Michael Bach.