Frederiksberg Stadsarkiv fylder også 60 år

Torsdag d. 9 maj havde Frederiksberg Rådhus som bekendt 60 års jubilæum. Men også Frederiksberg Stadsarkiv har rundet det skarpe hjørne. Den 13. april 2013 var det nemlig 60 år siden, magistraten og kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen om oprettelsen af Frederiksberg Stadsarkiv. Man indrettede kontorlokaler og magasiner under det nye rådhus, og ansatte cand.mag.hist Johann Boisen-Schmidt som Frederiksbergs første stadsarkivar.

I anledning af jubilæet har Stadsarkivar Henning Bro skrevet bogen ’Frederiksberg Stadsarkiv – fra arkivkasser til det digitale’ om udviklingen af og fremtiden for Frederiksberg Stadsarkiv.

Bogen kan købes på læsesalen for bare 40 kr, eller du kan downloade den via linket på denne side. 

Til venstre ses tre fotos: Stadsarkivets fødselsattest, magasinet som det så ud ved åbningen i 1953, og magasinet som det ser ud i dag