Frederiksberg Stadsarkiv - nu med kunsthistoriker

Vi er glade for at kunne præsentere en ny medarbejder, Ditte Westergaard, på arkivet. Ditte er mag.art. i kunsthistorie og museologiske studier fra Aarhus Universitet og skal under sin projektansættelse på arkivet nyregistrere Frederiksberg Kommunes kunstsamling og udarbejde en database over de mange malerier, stik, litografier m.m., som er overdraget Stadsarkivet. Tid til formidling bliver der forhåbentlig også.