Frederiksbergeren foråret 2013

Så er forårets udgave af Frederiksberg’eren, Historisk-topografisk Selskab for Frederiksbergs historiske tidsskrift på gaden. Stadsarkivet bidrager denne gang med tre artikler: "Da Churchill kom forbi" af arkivar Lars Schreiber Pedersen, "Festdage for Verdensflygtningehjælpen på Frederiksberg i 1960" af arkivar Lærke Neergaard og "Frederiksberg Stadsarkiv 60 år" af stadsarkivar Henning Bro.

KB-hallen har siden opførelsen i 1938 haft besøg af prominente gæster, særligt fra underholdningsindustrien. I 1950 havde Frederiksberg også besøg af en af verdens mest markante og indflydelsesrige politikere, den engelske premierminister Winston Churchill (1874-1965). Det kan du læse mere om i Lars Schreiber Pedersens artikel ’Da Churchill kom forbi’.

De fleste har sikkert lagt mærke til, at Frederiksberg Kommune i 2012 og 2013 har været med i Dansk Flygtningehjælps kampagne ’Verdens Flygtninge’ til fordel for nødlidende i DR Congo. Derimod er det formentlig de færreste af os, der kan huske, at kommunen også i 1960 var med i en landsdækkende indsamling til Verdensflygtningehjælpen. Men takket være Lærkes artikel kan du nu læse om den store indsamling, hvor man blandt andet solgte reklameplads på Frederiksberg Rådhus' facade.
Artiklen har tidligere, i en kortere udgave, været bragt i Frederiksberg Bladet.

Sidst men ikke mindst er det i år 60 år siden Frederiksberg Stadsarkiv blev oprettet. I den anledning har stadsarkivar Henning Bro skrevet en artikel om Stadsarkivets historie fra 1953 og frem til i dag.

Frederiksberg’erens fjerde og sidste bidrag er Allan Tønnesens artikel om Gaetano Amici og hans gravsted på Solbjerg Kirkegård. Amici var en italiensk født fyrværkerimester, der i 1843 blev headhuntet af Georg Carstensen til det nyåbnede Tivoli.


Frederiksberg’eren udsendes til selskabets medlemmer to gange årligt. Interesserede kan læse mere om Historisk-topografisk Selskab for Frederiksberg her.