Golden Days Festival 2017 – København 850 år

Årets Golden Days-festival handler jo hovedsagligt om vores kære nabo.

På Frederiksberg Stadsarkiv har vi imidlertid ikke ret meget liggende om omegnskommunen. Tilgengæld har vi fantastisk mange oplysninger og billeder fra Frederiksberg. Så i stedet for at fortælle om København, har vi taget historien om Frederiksbergs selvstændighed op, nu hvor byen jo er omringet af København.

På vores hjemmeside kan du læse om Frederiksbergs selvstændighed og placering i Hovedstaden. Dertil tilbyder vi to byvandringer langs henholdsvis den ’gamle’-grænse østpå op mod søerne og vestpå langs den ’nye’ grænse.

I samarbejde med radiojournalist Julie Thing har vi desuden produceret tre podcasts om tre af de mange skæringspunkter mellem Frederiksberg og København – FCK, Værnedamsvej og Frederiksberg Rådhus. De bliver udgivet i dagene op til Golden Days-festivalens start i september. Podcasts'ene kan findes via dette link

Sidst men ikke mindst søger vi under festivalen at gøre opmærksom på, at der findes fysiske grænser mellem de to byer - Frederiksberg og København. Det gør vi med 15 Golden Days-pyloner opstillet på grænsepunkter og en række centrale pladser på Frederiksberg.