Ny artikel af stadsarkivar Henning Bro

I det seneste nummer af tidsskriftet Arbejderhistorie bidrager stadsarkivar Henning Bro med artiklen "Farvel til hverdagen.

Lejrsport i mellemkrigstidens og 1940'ernes hovedstadsmetropol". Med den stadig større fritid fik de brede samfundslag i mellemskrigstiden og 1940'erne mulighed for at flygte fra karré og fabrik til naturområderne i den københavnske omegn. En af tidens nye friluftsformer var lejrsporten. Hvordan den var organiseret og udfoldede sig, kan man læse mere om i Hennings artikel.