Ny artikel af vicestadsarkivar Lars Schreiber Pedersen

Vicestadsarkivar Lars Schreiber Pedersen bidrager med en artikel til Vendsyssel Årbog 2013, der netop er udkommet. Artiklen handler om en ung mand, der i krigens sidste måneder valgte at gå i tyskernes tjeneste som vagtmand på en flyveplads vest for Frederikshavn. Årets sidste måneder byder vanen tro på en række udgivelser fra arkivets medarbejdere. På Frederiksberg Stadsarkiv vægtes forskning og formidling meget højt.