Pionererne

Ved det forestående kommunalvalg er de frederiksbergske kvinder naturligvis at finde på stemmelisterne, og to partier har en kvinde som spidskandidat. I mere end 100 år har vælgerne på Frederiksberg haft mulighed for at stemme på en kvinde.

Kommunalvalget i 1909 var det første valg, hvor kvinderne kunne stemme og blive valgt ind i landets kommunalbestyrelser. Mange frederiksbergere hilste de nye tider velkommen, og med deres stemmer lykkedes det at få de første fire kvinder valgt ind i kommunalbestyrelsen. To repræsenterede de Konservative og to Socialdemokratiet.

Papirhandler Ellen Branth (C), husmoder Mathilde Christensen (A) og kommunelærerinde Charlotte Sophie Causse (A) fik alle en enkelt periode i kommunalbestyrelsen fra 1. april 1909 til 31. marts 1913.

Den sidste af de fire pionerer, kommunelærerinde Karen Ankersted (C), sad derimod i kommunalbestyrelsen fra 1. april 1909 til 11. november1918, hvor hun forlod den for at hellige sig sit arbejde i Folketinget. Her var hun blevet valgt ind ved valget 22. april 1918.

I sin tid i Frederiksberg Kommunalbestyrelse opnåede Karen Ankersted at få flere udvalgsposter, bl.a. i Kultur- og Biblioteksudvalget, Udvalget til besigtigelse af valglister og Fattigudvalget. Hun var desuden den første kvindelige udvalgsformand.

Ved kommunalvalget i 1913 blev antallet af kvinder i Frederiksbergs kommunalbestyrelse skåret ned til tre. Karen Ankersted fik denne gang selskab af Dagmar Bøggild (C) og dameskrædder Anna Nielsen (A).