Stadsarkivar Henning Bro udgiver bog om Øresundsmetropolen

I sin nye bog "Øresundsmetropolen.

Historien om den interskandinaviske byregion" trækker stadsarkivar Henning Bro de historiske linjer op bag den interskandinaviske byregion. Bogen går helt tilbage til Middelalderens sundbyer og bevæger sig op til 2000'erne, hvor Øresundsbroen skabte rammebetingelser for en Øresundsmetropol. Bogen, der er udgivet af forlaget Frydenlund, er på 224 rigt illustrerede sider.