HOKA - Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver

Foreningen Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver virker for samarbejdet mellem de kulturhistoriske arkiver i hovedstadsområdet, f.eks. ved udveksling af erfaringer og materiale samt gennemførelse af fælles aktiviteter (møder, kurser, udstillinger, udgivelser, PR og indsamlingskampagner m.v.)

Foreningen søger desuden at fremme samarbejdet mellem de kulturhistoriske arkiver og andre former for kulturhistorisk virksomhed i hovedstadsområdet (museer, historiske samfund, lokalhistoriske foreninger, biblioteker m.v.).

Seneste udgivelse er bogen 'Den grønne metropol' fra 2017. Den kan købes HER

Frederiksberg Stadsarkiv er for tiden sekretariat for HOKA

Spørgsmål og bogbestillinger udover 'Den Grønne Metropol' stilles til formand IT-arkivar Caspar Christiansen, Frederiksberg Stadsarkiv, tlf 38212153, mail: cach01@frederiksberg.dk

Tidligere udgivelser

• Hovedstadsmetropolen efter 1945, 2011, 478 s.
• Over Øresund før Broen – Svenskere på Københavnsegnen i 300 år, 2000, 303 s.
• Lokalarkiver. Historie og identitet, 1994, 63 s.
• Københavnsegnen og lokalarkiverne, 1990, 30 s. 
• Steen Michael Ousager: Foreningsliv i Storkøbenhavn. En arkivoversigt, 1984, 338 s. 
• H.O. Nordlund: Matriklen og matrikelkortene som hjælpekilder ved lokalhistoriske undersøgelser, 1978, 35 s.