Personale

Henning Bro, stadsarkivar, ph.d. 
Telefon 38 21 21 46. Mail: hebr02@frederiksberg.dk

Særlige ansvarsområder:

 • Ledelse
 • Ordning og registrering af papirarkivalier, billeder, sekventielt materiale, KTP-materiale
 • Ind- og udlån af arkivalier
 • Tilgængelighedssager
 • Arkivafleveringer: Papirarkivalier
 • Forvaltning og institutioners arkivdannelse (papirbaserede)
 • Indsamling af privatarkiver
 • KTP-samlingen

Lars Schreiber Pedersen, vicestadsarkivar, cand.mag. 
Telefon: 38 21 21 47. Mail: lape02@frederiksberg.dk

Særlige ansvarsområder:

 • Stedfortrædende ledelse
 • Læsesal, publikumsbetjening og forespørgsler
 • Forskning og formidling
 • Sekvenssamlingen
 • Kommandocentralen
 • Bunkeren på Madvigs Allé
 • Regnskab

Caspar Christiansen, IT-arkivar, mag.art.
Telefon: 38 21 21 53. Mail: cach01@frederiksberg.dk

Særlige ansvarsområder:

 • Aflevering og registrering af digitale arkivalier
 • Genrejsning og ekspedition af digitale arkivalier
 • Forvaltning og institutioners digitale arkivdannelse
 • Digitale samlinger
 • Digitalisering af papirarkivalier m.m.
 • Digital formidling
 • Den byhistoriske kunstsamling

Jan Bøisen, arkivbetjent, BA. 
Telefon 38 21 21 44. Mail: jabo01@frederiksberg.dk

Særlige ansvarsområder:

 • Papirbaserede arkivsamlinger
 • Arkivmagasiner
 • Ekspedition af arkivalier til forvaltningens tjenstlige brug

Mona Klüver Roed Dalsgaard, arkivar, cand.mag.
Mail: moda02@frederiksberg.dk

Særlige ansvarsområder:

 • Formidling
 • Digital formidling
 • Forespørgsler

Stefan Koeller, arkivmedarbejder, mag.art.
Telefon: 38 21 21 49 Mail: stko02@frederiksberg.dk

Særlige ansvarsområder:

 • Læsesal, publikumsbetjening og forespørgsler

Lars Tolboe, projektmedarbejder, civilingeniør.
Telefon 38 21 21 48. Mail: lato01@frederiksberg.dk

Særlige ansvarsområder:

 • Læsesal, publikumsbetjening og forespørgsler