Digitalisering af Stadsarkivets samlinger

 takt med den teknologiske udvikling er mere og mere arkivmateriale blevet gjort tilgængeligt på internettet, som på f.eks. Rigsarkivets 'Arkivalier Online'. Det er til stor glæde for især slægtsforskere, der naturligvis er interesseret i at mere materiale bliver lagt ud, så de ikke skal rejse land og rige rundt for at få styr på familiens aner. Vi får derfor mange spørgsmål til hvilke planer for digitalisering af samlingerne vi har, og hvordan man kan komme til at se det digitaliserede materiale. 

Kort fortalt er selve skanningsdelen stort set overstået for det meste af vores slægtsforskningsrelevante materiale, såsom Skattebøger, Mandtalslister, ligningsprotokoller, begravelsesvæsenet og politiets meldingsprotokoller. 

Dernæst kommer en stor opgave med at få gjort materialet tilgængeligt digitalt. Vi har ikke på nuværende tidspunkt en deadline for hvornår vi kan tilbyde det, men vi samarbejder med flere andre arkiver og museer om at finde en fælles løsning. 

Indtil da må man nøjes med at skrive til os besøge vores læsesal, og her benytte arkivalierne og den vagthavende arkivar til at få svar på sine spørgsmål.