Send besked - institution

Her kan I sende beskeder til os fra institutionen.

Manglende tømning

Fortæl os, hvis vi ikke har hentet jeres affald. I skal give os besked så hurtigt som muligt. Nogle gange kan skraldemanden ikke komme til, andre gange er I blevet sprunget over. Enten sender vi skraldebilen afsted igen, eller også må I vente til næste gang. Det kommer an på, hvor fyldte jeres beholdere er, og hvor lang tid der er til næste tømning.

Ødelagte eller forsvundne beholdere

Giv os besked, hvis en beholder er gået i stykker, er blevet brændt af eller I har mistet en beholder. I får en nye beholder, hvis den er slidt op eller gået i stykker på skraldebilen. I skal betale for en ny, hvis beholderen har været udsat for hærværk eller er blevet stjålet. Frederiksberg Kommune ejer alle affaldsbeholderne.

Spørg os om affald og genbrug

Vores affaldskonsulenter kan hjælpe med indretning af institutionen eller affaldsrum, tilmelding til nye affaldsordninger, kampagner for at undgå fejlsortering, informationsmaterialer med mere. Skriv til os, vi svarer så hurtigt som muligt.

Selvbetjening
 

Restaffald er ikke tømt

Madaffald er ikke tømt

Plast - hård og blød - er ikke tømt

Metal er ikke tømt

Pap er ikke tømt

Papir og/eller batterier er ikke tømt

Affaldsbeholder til småt elektronik er ikke tømt

Storskrald eller elektronik er ikke afhentet

Glasbeholder er ikke tømt

Den offentlige glascontainer er ikke tømt

Farligt affald fra metalskab eller rød boks er ikke afhentet

Haveaffald er ikke afhentet

Bestil erstatning for ødelagt eller forsvundet beholder

Stil spørgsmål til vores affaldskonsulenter