Stadsarkivets historie

Frederiksberg Stadsarkiv blev oprettet i 1953, og er således landets næstældste.

I anledning af arkivets 60 års jubilæum i 2013 har stadsarkivar Henning Bro skrevet bogen "Frederiksberg Stadsarkiv: Fra arkivkasser til det digitale". Bogen, der er en introduktion til såvel den lokale som den nationale arkivhistorie, kan downloades i pdf.-format via nedenstående link.

Frederiksberg Stadsarkivs magasin ved åbningen i 1953