Tilmeld eller tilpas - institution

Her kan I tilmelde nye affaldsordninger og tilpasse jeres nuværende ordninger i institutionen.

Tilmeld farligt affald og elektronik

Mindre institutioner kan få en rød boks til farligt affald og elektronik. Institutionen skal udpege en affaldsansvarlig, der holder øje med boksen, gør boksen klar til tømning og bestiller tømning af boksen i selvbetjeningen. Boksen kræver, at vi godkender en ny standplads udenfor, hvor boksen skal stilles frem til tømning.

Læs vejledning for rød boks til farligt affald og småt elektronik

Større institutioner kan få et metalskab til farligt affald. Boligforeningen skal udpege en affaldsansvarlig, der holder øje med skabet, gør skabet klar til tømning og bestiller tømning af skabet i selvbetjeningen. Skabet kræver, at vi godkender en ny standplads.

Læs vejledning for metalskab til farligt affald i boligforeninger

Større institutioner kan få en 140 liter affaldsbeholder til småt elektronik. Beholderen bliver tømt hver 4. uge.

Tilmeld glas

I kan få jeres egen glasbeholder på 4-hjul og 800 liter. Vi skal godkende en ny standplads og aftale et sted, hvor beholderen skal køres hen, når den skal tømmes. I skal selv bestille tømning i selvbetjeningen og køre beholderen frem til tømning.

Tilpas restaffald 

Har I for meget eller for lidt plads til restaffald? Her kan I ansøge om at få flere eller større og færre eller mindre beholdere til restaffald.

Vær opmærksom på, at jeres affaldsgebyr er afhængig af kapaciteten til restaffald. Kapaciteten er den samlede plads, der er i beholderne, til restaffald per uge. Skal I have flere eller større beholdere, så skal I betale højere affaldsgebyr.

Vi er forpligtiget til at sikre, at I altid har plads til jeres restaffald. Derfor justerer vi ikke kapaciteten i sommerferien eller i juleferien.

Tilpas papir, pap, plast (hård og blød), metal og andet genbrug

Har I for meget eller for lidt plads til genbrug, som papir, pap, plast, metal eller glas og elektronik? Så kan I bede om større eller mindre beholdere og oftere tømning.

Ødelagte eller forsvundne beholdere

Giv os besked, hvis en beholder er gået i stykker, blevet brændt af eller I har mistet en beholder. I får en ny beholder, hvis den er slidt op eller gået i stykker på skraldebilen. I skal betale for en ny, hvis beholderen har været udsat for hærværk eller er blevet stjålet. Frederiksberg Kommune ejer alle affaldsbeholderne.

Selvbetjening
 

Tilmeld rød boks til farligt affald og elektronik

Tilmeld metalskab til farligt affald

Tilmeld glas

Tilpas restaffald - større eller flere beholdere

Tilpas restaffald - mindre eller færre beholdere

Tilpas beholdere til papir, pap, plast, metal og andet genbrug

Bestil erstatning af ødelagte eller forsvundne beholdere