Opgangen

Opgangen er et audio-visuelt portræt af en fiktiv beboelsesejendom på Frederiksberg. Opgangens fortællinger er sammensat på tværs af tid og sted og bliver fortalt med forskellige historiske lag. Til hver af Opgangens ti lejligheder hører en nutidig og en fortidig fortælling, der flettes sammen på overraskende vis. De enkelte historier er ”sande”, forstået som hændelser, der virkelig har fundet sted på Frederiksberg, men rammen, opgangen, er fiktiv. Opgangen er formidling af byens historie på en ny og anderledes måde. Fortællingerne i Opgangen tager afsæt i digitaliseret materiale fra Bakkehusmuseet, Frederiksberg Stadsarkiv, Revymuseet og Storm P. Museet.