Født med nedsat syn

Helt siden barn har hun været svagtseende, og det var ikke sjovt, når hun blev mobbet og kaldt brilleabe. Men Inger Brandt kæmpede og fik et godt liv, og i dag er hun formand for Dansk Blindesamfunds Frederiksberg-afdeling. Jakob Willadsens portræt varer 7.43 min.
Video længde
07:43