Rundvisning i Kommandocentralen.

Indgangen til det underjordiske beskyttelsesrum på Madvigs Allé.

Scene fra videoinstallationen om fejlbombardementet af området omkring Den franske Skole 21. marts 1945. Beskyttelsesrummets væg bruges som "lærred".

Kommandocentralen og bunkeren på Madvigs Allé

Udover Stadsarkivets læsesal driver vi også Civilforsvarets tidligere kommandocentral her på rådhuset samt bunkeren på Madvigs Allé.


KOMMMANDOCENTRALEN

Kommandocentralen under Frederiksberg Rådhus blev taget i brug i midten af 1950’erne, hvor Den kolde Krig mellem øst og vest rasede. Kommandocentralen husede ledelsen af det civile beredskab på Frederiksberg. Et beredskab, der med kort varsel skulle træde til i tilfælde af f.eks. et militært angreb på hovedstaden. I de mere sikre rammer under rådhuset kunne de udvalgte mænd og kvinder koordinere rednings- og hjælpeindsatsen over jorden, så den nødvendige assistance fra politi, brandvæsen og ambulancer blev sendt ud til de steder på Frederiksberg, hvor der var brug for den.

Åbningstider

Vi forventer også i 2017 - i samarbejde med Beredskabsforbundet - at kunne holde Kommandocentralen åben den første lørdag i måneden. Endelige åbningstider foreligger dog ikke endnu.

Frederiksberg Stadsarkiv har herudover i samarbejde med Skoletjenesten og firmaet Third Ear udviklet et rollespilsforløb, der knytter an til den overordnede fortælling om Danmarks rolle under Den kolde Krig. Rollespillet har særlig fokus på det civile beredskabs virke på Frederiksberg og forventes i fremtiden at blive afviklet af Skoletjenestens undervisere i Kommandocentralen. Målgruppen for det nye tiltag er folkeskolens ældste klasser. Videoinstallationer og undervisningsforløb afprøves p.t. Ordinære og skemalagte undervisningsforløb vil efter planen kunne iværksættes fra efteråret 2016.

Etableringen af rollespillet i Kommandocentralen er muliggjort gennem private midler og fondsmidler tilvejebragt af Margit Ørsted.


MUSEUMSBUNKEREN PÅ MADVIGS ALLE

I efteråret 2014 åbnede Frederiksberg Stadsarkiv et nedlagt beskyttelsesrum på Madvigs Allé op for offentligheden. Beskyttelsesrummet, der oprindelig havde plads til 50 personer, blev opført i vinteren 1951/52, da Koreakrigen – og dermed også Den kolde Krig – rasede. Det er dog ikke denne historie, der fortælles på Madvigs Allé. I fokus er i stedet den britiske fejlbombning af Den franske Skole på Frederiksberg Allé og det omkringliggende område 21. marts 1945. I samarbejde med Krister Moltzen fra firmaet Third Ear har Frederiksberg Stadsarkiv skabt en ca. 17 minutter lang videoinstallation, der i lys og lyd fortæller historien om den tragiske begivenhed.

NB. Der er plads til ca. 20 gæster ad gangen. Adgangen til det underjordiske beskyttelsesrum kan være en udfordring for folk, der er dårlige til bens.