Gå til hovedindhold

Metropolhistorisk Netværk

Frederiksberg Stadsarkiv er værtsinstitution for Metropolhistorisk Netværk.

Indhold

  Metropolhistorisk Netværk har til formål at fremme forskningen i det danske hovedstadsområdes regionale historie, herunder Øresunds regionshistorie.

  Ved det danske hovedstadsområde forstås: Københavns og Frederiksberg kommuner og tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amtskommuner. Ved Øresundsregionen forstås: Det danske hovedstadsområde og Skåne Län.

  Metropolhistorisk Netværk udgiver det digitale tidsskrift: METROPOL: METROPOL (tidsskrift.dk)
  Ud over METROPOL udsender netværket nyhedsbreve, arrangerer konferencer og seminarer og tager initiativ til og deltager i forskningsprojekter inden for området. Metropolhistorisk Netværk har i den forbindelse et tæt samarbejde med: Dansk center for Byhistorie, Aarhus Universitet (Dansk Center for Byhistorie), Dansk Komité for Byhistorie (Dansk Komité for Byhistorie), Stads- och kommunhistoriska Instituttet, Stockholms Universitet (SKHI | SKR) samt Centrum för Öresundsstudier, Lunds Universitet.


  Alle, der kan tilslutte sig Metropolhistorisk Netværks formål, er særdeles velkomne til at indgå i netværkskredsen. En deltagelse, der er helt uforpligtende, idet det er op til den enkelte både at deltage i Metropolhistorisk Netværks arrangementer, seminaner og forskningsprojekter eller at bidrage til METROPOL. Få nærmere oplysninger fra Henning Bro, seniorforskersker, Ph.D., Frederiksberg Stadsarkiv, 28982146 eller hebr02@frederiksberg.dk.


  Læs mere om Metropolhistorisk Netværk på:
  Metropolhistorisk Netværk
  Facebook: Metropolhistorisk Netværk