Gå til hovedindhold

Henning Bros publikationer

Indhold

  Bøger

  Henning Bro: Socialdemokratiet og arbejdernes boligforhold 1870-1914, Specialeafhandling i historie, Historisk Institut/Institut for økonomisk historie, Københavns Universitet, 1980

  Henning Bro og Ebbe Kløvedal Reich: Danmarks historie, politik og kultur, 1987

  Henning Bro og Ebbe Kløvedal Reich, Persisk udgave af ovenstående, 1987

  Henning Bro: Byen bag voldene – historie, Gå på opdagelse i København, 1990

  Henning Bro: Byen bag voldene – byvandring. Gå på opdagelse i København, 1990

  Henning Bro: Grønland. Kilder til en dansk kolonihistorie, 1993

  Henning Bro, Gregers Friisberg og Søren Kolstrup: Produktion og fordeling i velfærdsstaten, 1993

  Henning Bro: Nykøbing F – i den lille og store historie, 1995

  Henning Bro: Fra landsby til Storby. Historiens lange linjer på Frederiksberg, 1996

  Henning Bro, Gregers Friisberg og Søren Kolstrup: Produktion og fordeling i velfærdsstaten, anden udgave, 1997

  Henning Bro: Fra landsby til Storby. Historiens lange linjer på Frederiksberg, 2. Udgave, 2001

  Henning Bro: Ude på Frederiksberg, 2001

  Michael Bach og Henning Bro: Mellem gammel og nyt på Frederiksberg, Frederiksberg gennem tiderne 2001

  Henning Bro og Per Gents: Frederiksberg Rådhus, 2003

  Henning Bro: Frederiksberg Stadsarkiv 1953-2003, 2003

  Henning Bro: Fra det nu forsvundne Frederiksberg, 2003

  Michael Bach, Henning Bro og Helga Mohr: Gennem veje og alleer på Frederiksberg, 2005

  Henning Bro og Helga Mohr: Boligkvalitet i 75 år. Frederiksberg Boligselskab 1930-2005, 2005

  Henning Bro: Boligen mellem natvægterstat og velfærdfærdsstat – bygge- og boligpolitik i tre danske bysamfund, 1850-1930. Ph.d.-afhandling i historie, Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 2006

  Henning Bro og Helga Mohr: Industribyen Frederiksberg, 2007

  Henning Bro: Den grønne Sti – ad gamle spor gennem Frederiksberg, 2008

  Henning Bro: Boligen mellem natvægterstat og velfærdfærdsstat – bygge- og boligpolitik i København, 1850-1930, Forlaget Multivers Academic, 2008 [Bearbejdet udgave af ovennævnte Ph.d.-afhandling]

  Henning Bro: Fra landsby til Storby. Historiens lange linjer på Frederiksberg, 3. Udgave, 2008

  Henning Bro og Helga Mohr: Frederiksberg Kommune, 1858-2008, 2008

  Henning Bro: From Village to Big City. The History og Frederiksberg, 2010

  Henning Bro: De magiske 100.000 på Frederiksberg, 2012, frederiksberg.dk/stadsarkiv

  Henning Bro: Frederiksberg i 1950´erne, 2012

  Henning Bro: Frederiksberg Stadsarkiv. Fra arkivkasser til det digitale, 2013

  Henning Bro: Frederiksberg. Byens og hovedstadsmetropolens grønne områder, 2013

  Henning Bro og Susannah Pedersen: Frederiksberg i 1970´erne, 2016

  Henning Bro: Øresundmetropolen. Historien bag den interskandinaviske byregion, 2019

  Henning Bro og Uffe Schultz: Frederiksberg Hospital. Fra fattigsygestuer til regionshospital, 2019.

   

  Bidrag til antologier

  Henning Bro: Integration af flytningen og formidling af dansk samfunds- og kulturhistorie, s. 25-35. Integration. Ja, men hvordan ? (red. Mehran Vahman), Mellemfolkeligt Samvirke, 1987

  Henning Bro, 44 artikler om statslige institutioners historie og arkivforhold, Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, II, 1848-1990, bd. 1-4 (red. Wilhelm von Rosen) Rigsarkivet/G.E.C.Gad, 1991.

  Henning Bro: Velfærdsstaten og boligen, s. 565-611, Dansk Forvaltningshistorie, bd. II (red. Tim Knudsen), DJØFs Forlag, 2000

  Elisabeth Bloch og Henning Bro: Svenskere over Øresund i mere end 300 år, s. 9-21, Over Øresund før Broen (red. Elisabeth Bloch, Henning Bro, Marianne Germann, Inger Kjær Hansen og Lise Skjøt-Pedersen), Lokalhistoriske Arkiver i Storkøbenhavn, 2000.

  Henning Bro: Svenskere på Frederiksberg omkring århundredskiftet, s. 218-250, Over Øresund før Broen (red. Elisabeth Bloch, Henning Bro, Marianne Germann, Inger Kjær Hansen og Lise Skjøt-Pedersen), Lokalhistoriske Arkiver i Storkøbenhavn, 2000.

  Henning Bro: Medredaktør af: Over Øresund før Broen, Lokalhistoriske Arkiver i Storkøbenhavn, 2000.

  Henning Bro: Medredaktør af: Hovedstadsmetropolen efter 1945, Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver, 2011

  Henning Bro: Fra Hovedstad til hovedstadsmetropol – tiden før 1945, Hovedstadsmetropolen efter 1945, Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver, 2011

  Henning Bro: Hovedstadsmetropolens kommunalstruktur, Hovedstadsmetropolen efter 1945, Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver, 2011

  Henning Bro: Hovedstadsmetropolens regionalopgaver før 1973, Hovedstadsmetropolen efter 1945, Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver, 2011

  Henning Bro: Hovedstadsmetropolens forvandling – tiden efter 1945, Hovedstadsmetropolen efter 1945, Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver, 2011

  Henning Bro: Noregnens forstæder, Hovedstadsmetropolen efter 1945, Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver, 2011

  Henning Bro: Naturforstæderne, Hovedstadsmetropolen efter 1945, Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver, 2011

  Henning Bro: Nordvestegnens forstæder, Hovedstadsmetropolen efter 1945, Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver, 2011

  Henning Bro: Ud ad Frederikssundfingeren, Hovedstadsmetropolen efter 1945, Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver, 2011

  Henning Bro: Vestegnens forstæder, Hovedstadsmetropolen efter 1945, Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver, 2011

  Henning Bro: Køge Bugt-områdets forstæder, Hovedstadsmetropolen efter 1945, Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver, 2011

  Henning Bro: De sydlige og vestlige oplande, Hovedstadsmetropolen efter 1945, Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver, 2011

  Henning Bro: Den danske hovedstadsmetropols kommunalstruktur, Nordiska lokalsamhällen i möte med globaliseringen 1950-2000, , Studier i stads- og lokalhistoria, nr. 40, Stads- og kommunhistoriska institutet, Historiska Institutionen, Stockholms Universitet, 2015.

  Henning Bro: København: Fra bylunger til nærrekreation i Den grønne metropol, Natur- og rekreative områder i Hovedstadsmetropolen efter 1900 (red. Caspar Christiansen m.fl.)

  Henning Bro og Caspar Christiansen: Frederiksberg: Hovedstadens grønne oase nærrekreation i Den grønne metropol, Natur- og rekreative områder i Hovedstadsmetropolen efter 1900 (red. Caspar Christiansen m.fl.)

  Henning Bro: Hovedstadsmetropolen og Den grønne Betænkning nærrekreation i Den grønne metropol, Natur- og rekreative områder i Hovedstadsmetropolen efter 1900 (red. Caspar Christiansen m.fl.)

  Henning Bro: Tiden efter 1850, Trap Danmark: Frederiksberg Kommune, 6. udgave 2018.

  Henning Bro: Bispeengbuen. Et metropolhistorisk monument over 1960´erne væksteufori, En byhistorisk mosaik. Festskrift til Jørgen Mikkelsen, 2019


  Tidsskriftsartikler

  Henning Bro: Socialdemokratiet og arbejdernes boligforhold 1870-1914, Fabrik og Bolig, nr. 2, 1981

  Henning Bro: Fire forslag til kommunale arbejderboliger, Fabrik og Bolig, nr. 1., 1982

  Henning Bro: Arkivbestand og arkivtilvækst i de centrale danske statsinstitutioner omkring 1980, ARKIV, 11. Bind, nr. 2, 1986

  Henning Bro: Barakkerne i København 1917-1922, Fabrik og Bolig, nr. 1, 1985

  Henning Bro: Storstrømsbroen 50 år, Fabrik og Bolig, nr. 2, 1987

  Henning Bro: Grønlands Landsarkiv går ind i TV-produktion, Nordisk Arkivnyt, 1988

  Henning Bro: Gymnasieskolernes bibliotekarordning – et stort gode, Gymnasieskolen, oktober,1989

  Henning Bro: Venskabsbyer og Grønland, Grønland, nr. 5, 1990

  Henning Bro: Kommunal boligpolitik i, Lyngby-bogen, 1990

  Henning Bro: Boligministeriets forhistorie, ARKIV, 13. bd., nr., 1990

  Henning Bro og Mogens Mølgaard-Hansen: Kommunalvalgsprojektet i Nykøbing F, Samfundsfagsnyt, nr. 84, 1990

  Henning Bro: Dansk privatkapital og KGH´s monopol i Grønland omkring 1900-1907, Grønland, nr. 8, 1991

  Henning Bro: Andelssvineslagteriet i Nykøbing F, Fabrik og Bolig, nr. 2, 1992

  Henning Bro: Andelssvineslagteriet i Nykøbing F, Lolland-Falsters Historiske samfunds Årbog, 1993

  Henning Bro og Mogens Mølgaard-Hansen: TV-forbruget i Nykøbing F, Samfundsfagsnyt, nr. 94, 1992

  Henning Bro: Bygge- og boligpolitik i Nykøbing F 1890-1930, Fabrik og Bolig, nr. 1, 1994

  Henning Bro: Buskhøj i Søllerød, anmeldelse, Fabrik og Bolig, nr.1, 1996

  Henning Bro: Frederiksberg Stadsarkiv, Frederiksberg´eren, januar 1997.

  Henning Bro: Bevaring og Kassation af Frederiksberg Kommunes arkivalier, ARKIV, 1997

  Henning Bro: Mønsterhusene på Mariendalsvej, Frederiksberg´eren, september, 1997

  Henning Bro: Bygge- og boligpolitik på Frederiksberg, 1850-1914, Fabrik og Bolig, nr. 2, 1998

  Henning Bro: Historisk Vandalisme, Frederiksberg´eren, marts 1999

  Henning Bro: Ungdommens opdragelse til demokrati, Frederiksberg gennem tiderne, 1999

  Henning Bro: Grundlovsjubilæet i 49, Frederiksberg´eren, oktober, 1999.

  Henning Bro: Frederiksberg Folkeregister, Frederiksberg´eren, april, 2000

  Henning Bro: Over Øresund før broen, Frederiksberg´eren, november, 2000

  Henning Bro: Frederiksberg – storbykommunen i Hovedstaden, Historiske meddelelser om København, 2001

  Henning Bro: Byjubilæet i 1951, Frederiksberg´eren, november, 2001

  Henning Bro: Europæiske lejekaserner, anmeldelse, Fabrik og Bolig, nr. 2, 2001

  Henning Bro: Frederiksberg som købstad, Frederiksberg´eren, april, 2001

  Henning Bro: Svenske gæstearbejdere på Frederiksberg omkring år 1900, Fabrik og Bolig, nr. 1., 2002

  Henning Bro: Frederiksberg-Hvidovre Fattigkommission 1802-1842, Frederiksberg´eren, november, 2002

  Henning Bro: Fra fattighus til rådhus, Frederiksberg´eren, november 2002

  Henning Bro: Det var på Frederiksberg, Omslaget, december, 2002

  Henning Bro: Frederiksberg Stadsarkiv 50 år, Frederiksberg´neren, april, 2003

  Henning Bro: Frederiksberg Stadsarkiv 50 år, Nordisk Arkivnyt, 2003

  Henning Bro: Augustoprøret på Frederiksberg i 1943, Frederiksberg´eren, november, 2003

  Henning Bro: Frederiksberg Stadsarkiv blev 50, Omslaget, juni, 2003

  Henning Bro: Arkivernes Dag på Frederiksberg Stadsarkiv, Omslaget, december 2004

  Henning Bro: Brandvæsenet på Stadsarkivet, Frederiksberg´eren, april, 2005

  Henning Bro og Helga Mohr: Frederiksberg Boligselskab – 75 år, Frederiksberg´eren, november, 2005

  Henning Bro: Sporveje og busser på Frederiksberg gennem tiderne, Frederiksberg gennem tiderne, 2006

  Henning Bro: Fra planløshed til planlægning, Frederiksberg´eren, april, 2006

  Henning Bro: Boligpolitikkens historie – et upåagtet forskningsområde, Historisk Tidsskrift, bd. 106, hæfte 2, 2006

  Henning Bro: Boligen mellem natvægterstat og velfærdsstat, Arbejderhistorie, nr. 4, 2006

  Henning Bro: Bygge- og boligpolitik på Frederiksberg, 1850-1930. Frederiksberg gennem tiderne, 2007

  Henning Bro: Kvindernes kommunalvalgret fylder 100 år, Frederiksberg´eren, november 2008

  Henning Bro: En røst fra fortiden, Frederiksberg´eren, april 2009

  Henning Bro: Housing: From Night Watchman State to Welfare State. Danish housing policy, 1914-1930, Scandinavian Journal of History, bd. 34, nr. 1. 2009

  Henning Bro: Stationen der aldrig kom, Frederiksberg´eren, november, 2009, Frederiksberg´eren, oktober, 2009

  Henning Bro: Frederiksberg og Hovedstadsmetropolets kommunalstruktur, Frederiksberg gennem tiderne, 2009

  Henning Bro: Frederiksbergs telefonkiosker, Frederiksberg´erne, april 2010

  Henning Bro: Fortid og Fremtid. Lokalhistorie, Historisk Tidsskrift, bind., 109, hæfte 2, 2010

  Henning Bro: Frederiksberg og Hovedstadsmetropolet nærbaner, Frederiksberg gennem tiderne, 2010

  Henning Bro: Kolonihaver på Frederiksberg, Frederiksberg gennem tiderne, 2010

  Henning Bro: Pølsevogne på Frederiksberg – en lille sag, men alligevel, Frederiksberg´eren, efteråret 2010

  Henning Bro: Kollektivhuse – Hovedstaden på forkant, Kulturstudier, 2010

  Henning Bro: Frederiksberg: Én by - ét postdistrikt, Frederiksberg gennem tiderne, 2011

  Henning Bro: Kollektivhuset på Forchhammersvej, Frederiksberg gennem tiderne, 2011

  Henning Bro: Der må være en grænse, Frederiksberg´eren, forår 2011

  Henning Bro: Frederiksberg 100.000, Frederiksberg´eren, efterår 2011

  Henning Bro: Dan Link på Frederiksberg, Frederiksberg´eren, forår 2012

  Henning Bro: Moderne kollektivhuse på Frederiksberg, Frederiksberg´eren, efteråret 2012

  Henning Bro: Byen historie under ét tag, Frederiksberg´eren, efteråret 2012

  Henning Bro: Frederiksberg Stadsarkiv – 60 år, Frederiksberg´eren, forår 2013

  Henning Bro: By og bolig, Fabrik og Bolig 2013

  Henning Bro: Hovedstadens sociale boligbyggeri, Arbejderhistorie, nr. 2, 2013

  Henning Bro (sammen med Caspar Christiansen): Frederiksberg. Hovedstadens grønne oase, Frederiksberg gennem tiderne, 2013

  Henning Bro: Frederiksberg Stadsarkiv 2013, Frederiksberg´erne 2014.

  Henning Bro: Frederiksberg – et byhistorisk arbejdsfelt, Frederiksberg gennem tiderne 2014.

  Henning Bro: Den grønne Hovedstadsmetropol. Det grønne i det røde, Arbejderhistorie, nr. 2, 2014

  Henning Bro: Nordens Plads – en anderledes bydel på Frederiksberg, Frederiksberg gennem tiderne 2015

  Henning Bro: Den moderne by vokser frem, Frederiksberg´erne 2015.

  Henning Bro: Frederiksberg Stadsarkiv 2014, Frederiksberg´erne 2015.

  Henning Bro: Det grønne hovedstadsmetropol, Skrifter, nr. 76, Dansk Byplanlaboratorium, Byplanhistorisk Udvalg, 2016

  Henning Bro: Frederiksberg Arbejderhjem, Frederiksberg gennem tiderne 2016

  Henning Bro: Frederiksberg Stadsarkiv 2015, Frederiksberg gennem tiderne 2016

  Henning Bro: Fra hestetræk til GPS-styring. Hyrevognstrafikken i Hovedstadsmetropolen 1869-2015, Erhvervshistorisk Årbog, nr. 2, 2016

  Henning Bro, Caspar Christiansen og Lars Schreiber Pedersen: Frederiksberg Stadsarkiv 2016 i Frederiksberg´eren, 2017

  Henning Bro: Byens nips, Frederiksberg gennem tiderne 2017

  Henning Bro: Hovedstadsmetropolens hyrevognstrafik, 1869-2018 – Fra planløshed til regulering, Siden Saxo, nr. 3 2018.

  Henning Bro: Frederiksberg og hovedstadsmetropolens droskevæsen, Frederiksberg gennem tiderne 2018.

  Henning Bro: Farvel til hverdage. Lejrsport i mellemkrigstidens og 40´ernes hovedstadsmetropol, Arbejderhistorie, nr. 1, 2019.

  Henning Bro: Fra birk til politi- og retskredse. Hovedstadsmetropolen jurisdiktion siden 1850, Politihistorisk Selskabs digitale tidsskrift, 2019

  Henning Bro: Hovedstadsmetropolens brand- og ambulancevæsen. En privat og kommunal tjeneste med regionsudfordringer, Erhvervshistorisk Årbog, nr. 1. 2019

  Henning Bro: Matrikulærvæsen – også et kommunalt anliggende, Frederiksberg gennem tiderne, 2019

  Henning Bro: Det skæve gymnasium. Geografiske skævheder i hovedstadsmetropolens gymnasietilbud i det 20. årh undrede, Uddannelseshistorie 2019.

  Henning Bro: Konferencen og dens resultat, METROPOL 2020, nr. 1

  Henning Bro: Fra fæstningsby til Øresundsmetropol, METROPOL 2020, nr. 1

  Henning Bro: Regionalt baserede kultur- og fritidstilbud. En særlig udfordring i mellem-og efterkrigstidens hovedstadsmetropol, METROPOL 2020, nr. 1.

  Henning Bro: Bispeengbuen, Frederiksberg gennem tider, 2020

  Henning Bro: Sommerhusby og typesommerhus, Erhvervshistorisk Årbog, 2020