Gå til hovedindhold

Personale

Indhold

  Caspar Christiansen,

  Stadsarkivar, mag.art.
  Telefon: 38 21 21 53 
  Mail: cach01@frederiksberg.dk

  Caspar Christiansens publikationer

  Særlige ansvarsområder:

  • Ledelse
  • Tilgængelighedssager
  • Aflevering og registrering af digitale arkivalier
  • Genrejsning og ekspedition af digitale arkivalier
  • Forvaltning og institutioners arkivdannelse
  • Arkivtilsyn
  • Indsamling
  • Digitale samlinger
  • Digitalisering af papirarkivalier m.m.
  • Digital formidling
  • Den byhistoriske kunstsamling

  Lars Schreiber Pedersen

  Vicestadsarkivar, cand.mag. 
  Telefon: 38 21 21 47
  Mail: lape02@frederiksberg.dk

  Lars Schreiber Pedersens publikationer

  Særlige ansvarsområder:

  • Stedfortrædende ledelse
  • Læsesal, publikumsbetjening og forespørgsler
  • Forskning og formidling
  • Sekvenssamlingen
  • Kommandocentralen
  • Bunkeren på Madvigs Allé
  • Regnskab

  Marianne Fritze Nehls

  Digital Arkivar, cand.mag.
  Telefon: 38 21 21 51
  Mail: mane01@frederiksberg.dk

  Særlige ansvarsområder: 

  • Publikums- og myndighedsbetjening
  • Læsesal og forespørgsler
  • Understøttelse af digitalarkivering
  • Ansvarlig for arkivets billedsamling

  Jan Bøisen

  Samlingsarkivar, BA. 
  Telefon 38 21 21 44
  Mail: jabo01@frederiksberg.dk

  Særlige ansvarsområder:

  • Papirbaserede arkivsamlinger
  • Arkivmagasiner
  • Ekspedition af arkivalier til forvaltningens tjenstlige brug

  Mona Klüver Roed Dalsgaard

  Arkivar, cand.mag.
  Mail: moda02@frederiksberg.dk

  Mona Klüver Roed Dalsgaards publikationer

  Særlige ansvarsområder:

  • Formidling
  • Digital formidling
  • Digital skoletjeneste

  Henning Bro

  Stadsarkivar em MSO, Byhistorisk Konsulent, Ph.d
  Telefon 38 21 21 46
  Mail: hebr02@frederiksberg.dk

  Henning Bros publikationer

  Særlige ansvarsområder:

  • Koordinerende og rådgivende af samarbejdet Kulturarv Frederiksberg
  • Historiske undersøgelse, forskning og formidling
  • Varetagelse af Stadsarkivets byhistoriske samarbejde med Dansk Center for Byhistorie, Aarhus Universitet, Dansk komité for Byhistorie og Metropolhistorisk Netværk
  • Rådgiver i byhistoriske spørgsmål

  Carl Johan Schnell

  Kontorassistent, Lærer/Skolebibliotekar
  Telefon: 38 21 21 49
  Mail: casc11@frederiksberg.dk

  Arbejdsopgaver:

  • Telefonbetjening og forespørgsler
  • Ompakning og registrering af arkivalier
  • Forfaldende opgaver på kontoret og arkivet

  Stadsarkivets samlede publikationsliste - inkl. tidligere medarbejdere.