Gå til hovedindhold

Stadsarkivets opgaver

Stadsarkivet er Frederiksbergs byhistoriske institution. Vi har til opgave at sikre og udbrede Frederiksberg Kommunes historie.

Indhold

  Det gør vi ved at:

  • Ordne, registrere og tilgængeliggøre arkiver og alle typer af arkivalier efter Frederiksbergs Kommunes forvaltninger og institutioner samt foreninger, andre institutioner, virksomheder og personer med tilknytning til Frederiksberg by.
  • Indsamle, ordne og tilgængeliggøre trykte kilder og litteratur om Frederiksberg.
  • Stille samlingerne til rådighed for borgere, myndigheder og forskere på læsesalen. Herunder yde vejledning i fremfinding og benyttelse af arkivalierne, besvarelse af forespørgsler, varetage ind- og udlån af arkivalier til og fra andre anerkendte offentlige samlinger, samt behandle sager og dispensationer vedr. benyttelse af ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier.
  • Sikre aflevering af bevaringsværdige arkivalier, både papirbaserede og digitale, fra Frederiksberg Kommunes forvaltninger og institutioner. Samt sikre aflevering fra foreninger, institutioner, virksomheder og personer med tilknytning til Frederiksberg.
  • Sikre at arkivdannelsen i Frederiksberg Kommunes forvaltninger og institutioner lever op til såvel arkivlovens som lokalt fastsatte bestemmelser for bevaring, kassation, håndtering og senere aflevering af kommunens arkivalier.
  • Aktivt indsamle arkivalier fra foreninger, andre institutioner, virksomheder og personer med tilknytning til Frederiksberg by.
  • Forske og formidle Frederiksbergs byhistorie gennem artikel- og bogudgivelser, udstillinger, foredrag, byvandringer, borgerarrangementer og med anvendelse af digitale formidlingsformer
  • Repræsentere Frederiksberg Kommune i organisationer, der arbejder med arkivforhold og by- og lokalhistorie.

  Stadsarkivet er desuden:

  • Projektansvarlig for digitalisering af Frederiksbergs kulturarv på såvel Frederiksberg Museum som Stadsarkivet
  • Ansvarlig for Frederiksberg Kommunes kunstsamling.