Gå til hovedindhold

Lars Schreiber Pedersens Publikationer

Indhold

  Bøger

  2023

  Fortællinger fra Solbjerg Parkkirkegård (red.)

  2018

  Frederiksberg på vrangen (red.)

  2016

  Da Churchill kom forbi - og andre fortællinger fra besættelsens og efterkrigstidens Frederiksberg

  Artikler

  2023

  Biografier i ’Fortællinger fra Solbjerg Parkkirkegård’. Syddansk Universitetforlag og Historisk-topografisk selskab for Frederiksberg, 2023.

  2021

  Eine schreckliche Zeit ist eingebrochen". H.O. Langes korrespondance med Adolf Erman 1914 1919. Fund og Forskning, 60, 2021, s. 161-209.

  "It is always good to hear from you". The war correspondence between Alan H. Gardiner and H.O. Lange 1914-1919. Göttinger Miszellen. Beiträge zur ägyptologischen Diskussion, 263, 2021, s. 183-192.

  Minder fra en straffelejr. KYSTEN. Nordjyllands Kystmuseums årbog 2019, 2021, s. 67-80.

  2020

  Da Frederiksberg var dirt track-sportens danske mekka.
  Frederiksberg gennem tiderne, 43, 2020, s. 5-55.

  2019

  I dækning! Om bombekrigen under Anden Verdenskrig, luftværnet i Danmark og opførelsen af cementerede dækningsgrave på Frederiksberg.
  Frederiksberg gennem tiderne, 42, 2019, s. 87-148 (med Bjørn Schreiber Pedersen).

  ”Es ist mir eine Freude, dass der Text in so gute Hände gefallen ist”. Some notes on the making of Alan H. Gardiner’s The Admonitions of an Egyptian Sage.
  Göttinger Miszellen, 259, 2019, s. 241-254.

  Heinrich Himmler og oldtidsvanterne fra Hviding.
  Levende Viden, 7, 2019, s. 42-52.

  2018

  An unwelcome guest. Some notes on Friedrich Wilhelm von Bissing’s visit to Copenhagen 1937.
  Göttinger Miszellen, 256, 2018, s. 201-208.

  The Rising Sun in the Sky of Egyptology. Some Remarks on the Relationship between H.O. Lange and Adolf Erman.
  Göttinger Miszellen, 254, 2018, s. 149-155.

  Magnussen-sagen.
  I: Lars Schreiber Pedersen og Susannah Pedersen (red.): Frederiksberg på vrangen, 2018, s. 67-82.

  "Saaledes som Figurerne er, er de absolut ikke danske”. Om Jenö Meisters værker på Frederiksberg.
  Frederiksberg gennem tiderne, 41, 2018, s. 133-161.

  2017

  ”Die grosse Zeit ist vorüber”. Uddrag af H.O. Langes korrespondance med Georg Steindorff 1937-1939.
  Fund og Forskning, 56, 2017, s. 175-200.

  Fra København til Kragskovhede. Historien om en ung, dansk mand i kamp for den tyske fører.
  Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, 1, 2017, s. 50-62.

  Springvandet der aldrig sprang – på Frederiksberg.
  Frederiksberg gennem tiderne, 40, 2017, s. 209-221.

  2016

  “Arbeit ist die beste Medizin in solchen Zeiten”. H.O. Langes politiske korrespondance med Adolf Erman 1933-1936.
  I: Sofie Lene Bak m.fl. (red.): Kildekunst. Historiske & kulturhistoriske studier. Festskrift til John T. Lauridsen, 2, Det Kongelige Bibliotek, s. 127-150.

  ”Ægyptologiens Fremtid i vort Land”. H.O. Langes videnskabelige testamente.
  Fund og Forskning, 55, 2016, s. 379-393.

  Den unationale lærer.
  Frederiksberg gennem tiderne, 39, 2016, s. 27-53.

  ”Til erindring om den store Kunstner og det Udmærkede Menneske”. Om etableringen af Kristian Zahrtmanns Plads og opstillingen af Hans Sybergs monument.
  Frederiksberg gennem tiderne, 39, 2016, s. 161-173.

  De unationale lærere. Med Lærerforeningens udrensningskommission i Frederikshavn.
  Vendsyssel Årbog 2016, s. 41-60.

  Fra Frederikshavn til Neuengamme. En ”asocials” historie.
  KYSTEN. Kystmuseets årbog 2015, s. 34-38.

  2015

  Dansk forhistorisk arkæologi og udfordringen fra nazismen 1933-45.
  I: Niklas Olsen, Karl Christian Lammers og Palle Roslyng-Jensen (red.): Nazismen, universiteterne og videnskaben i Danmark. Danish Humanist Texts and Studies, 51, København 2015, s. 289-320.

  Nyt lys på H.O. Langes kamp for et dansk videnskabeligt institut i Egypten 1938-39.
  Fund og Forskning, 54, 2015, s. 399-421.

  Georg Munk Madsen – en værnemager fra Frederikshavn.
  Vendsyssel Årbog 2015, s. 89-98.

  Fra midtpunkt til udkant – en tolderskæbne i Fladstrand.
  Zise, 1, 2015, s. 4-18. (med Erik S. Chrisensen)

  Reklamefliserne på Sofus Francks Vænge.
  Frederiksberg'eren 2015, s. 37-41.

  2014

  Føreren fra Lendum.
  Fund og Forskning, 53, 2014, s. 343-367.

  ”Formentlig ganske ufarlig” – Ole Olsen og DNSAP i Frederikshavn.
  Vendsyssel Årbog 2014, s. 13-34.

  2013

  ”Vi lever og aander i Valg”: Med DNSAP til valg i Vendsyssel 1935.
  Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, 4, 2013, s. 51-62.

  Filosofi i krigens tjeneste. Aktion Ritterbusch og Danmark.
  Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, 1, 2013, s. 23-32.

  På vagt for tyskerne.
  Vendsyssel Årbog 2013, s. 45-58.

  Da Churchill kom forbi.
  Frederiksberg'eren, 1, 2013, s. 6-8.

  Da politiet blev motoriseret.
  Frederiksberg'eren, 2, 2013, s. 17-22.

  2012

  Det kommunale vagtværn i Frederikshavn 1944-1945.
  Vendsyssel Årbog 2012, s. 89-112.

  I den kommunale administrations barndom.
  Siden Saxo, 4, 2012, s. 52.

  2011

  Nationalsocialisten Herbert Jankuhn.
  Fornvännen. Journal of Swedish Antiquarian Research, 106, 3, 2011, s. 245-249.

  Det kommunale vagtværn på Frederiksberg 1944-1945.
  Frederiksberg gennem tiderne, 34, 2011, s. 88-115.

  Folkesundheden og Danmark: Om en lille pjece i Det Kongelige Biblioteks samlinger.
  Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, 4, 2011, s. 14-28.

  Sprængningen af vandtårnet i Søndermarken.
  Frederiksberg'eren, 1, 2011, s. 5-16.

  Frederiksberg Stadsarkivs filmkanal på nettet runder milepæl.
  Nordisk Arkivnyt, 3, 2011, s. 128-129.

  2010

  Danske læger under hagekorset: Lægerne fra Usserød Sygehus.
  Bibliotek for Læger, 4, 2010, s. 352-388.

  Da den nationale bølge ramte Frederikshavn 1940-1941.
  Vendsyssel Årbog 2010, s. 87-104.

  Hvor små kan arkivalier være? Et hemmeligt CB-mandskabskartotek fra Frederiksberg.
  Siden Saxo, 3, 2010, s. 52.

  Monumentet der aldrig kom.
  Frederiksberg'eren, 1, 2010, s. 25-39.

  2009

  Læge uden grænser: KZ-lægen Sigmund Raschers forbindelser til Danmark under besættelsen.
  Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, 4, 2009, s. 25-38.

  Alsangsstævnerne på Frederiksberg 1940-1941.
  Frederiksberg gennem tiderne, 32, 2009, s. 7-22.

  ”En ubetydelig by, med nogen skibsfart”: Fladstrand under Englandskrigen 1807-1814.
  I: Nordjylland under Englandskrigen 1807-1814. Aalborg 2009, s. 513-542 (med Erik S. Christensen).

  2008

  ”Damit die Dänen sehen, dass wir uns darum kümmern”: Ahnenerbes forbindelser til Danmark 1935-1945.
  Fund og Forskning, 47, 2008, s. 271-311.

  Konsumtionen i Fladstrand 1776-1818.
  Vendsyssel Årbog 2008, s. 53-68.

  ”Kunstdommere og Dydsdragoner”: Om opstillingen af Holger Drachmann-statuen i 1924.
  Frederiksberg'eren, 2, 2008, s. 40-51.

  ”Der maa nu gøres rent Bord”: Udrensningen i Frederiksberg kommune efter besættelsen.
  Frederiksberg'eren, 1, 2008, s. 35-51.

  2007

  Deutsche Archäologie im okkupierten Dänemark 1940-1945.
  I: J.-P. Legendre, L. Olivier og B. Schnitzler (red.): L'archéologie nazie en Europe de l'Ouest. Gollion 2007, s. 379-391.

  Arkæolog på afveje – Mogens B. Mackeprang.
  I: John T. Lauridsen (red.): Over stregen – under besættelsen. København 2007, s. 542-558.

  ”Sagen har den største Betydning for vort Land”: H.O. Langes kamp for et dansk arkæologisk institut i Ægypten.
  Fund og Forskning, 46, 2007, s. 197-222.

  2006

  ”Landsforræder i et stort Embede”: Tjenestemandssagen mod fyrmester Ipsen fra Hirsholmen.
  Vendsyssel Årbog 2006, s. 33-50.

  Med tjenestemandsdomstolen i Frederikshavn 1945-1947.
  Bangsbo Årbog 2005, s. 42-60.

  2005

  Dansk arkæologi i hagekorsets skygge 1933-1945.
  Kuml 2005, s. 145- 186.

  2004

  Fladstrand 1675-1750: En analyse af byens handelsmønstre og økonomiske udvikling.
  Vendsyssel Årbog 2004, s. 29-58.

  2002

  En SS-arkæolog i Vendsyssel.
  Vendsyssel Årbog 2002, s. 95-106.

  2001

  Et 4000-årigt depotfund fra Flade.
  Årbog 2000. Bangsbo Museum og Arkiv, 2001, s. 19-30 (med Henrik Hatt).

  2000

  Bedre sent end aldrig.
  Skalk, 5, 2000, s. 10-12 (med Henrik Hatt).

   

  Anmeldelser

  2013

  Uta Halle & Dirk Mahsarski (red.): Graben für Germanien. Archäologie unterm Hakenkreuz.
  Kuml 2013, s. 166-170.

  2011

  Wolf-Dieter Tempel: Am Rande der Archäologie: Begegnungen und Erlebnisse.
  Kuml 2011, s. 374-375.

  Birthe Helledie: Fra jernkors til trækors: Aage Th. Mariegaard – en dreng i nazihænder.
  Kulturstudier, 1, 2011, s. 177-180.

  2009

  Henrik Gjøde Nielsen (red.): Fra Reformation til Enevælde – Renæssancen i Nordjylland 1536-1660 – Nordjyske Renæssancestudier.
  Fortid og Nutid, 4, 2009, s. 309-314.

  2008

  Anne Katrine Gjerløff: Fejder om fortiden.
  Kuml 2008, s. 319-320.

  2007

  Steffen Stummann Hansen: Islands Pompeji. Den Fællesskandinaviske Arkæologiske Ekspedition til Thjórsárdalur i 1939.
  Kuml 2007, s. 302-304.

  2005

  Steffen Stummann Hansen: Mødet i Danmark – Torden i Syd. Det Sjette Nordiske Arkæologmøde 1937.
  Kuml 2005, s. 319-321.