Sport & Fritid
55.

Formen holdes ved lige

01:20

Indhold

    Formen holdes ved lige på Frederiksberg Kommunes Fortsættelseskursus (FKFK) i 1975. Kurset blev oprettet i 1900 og tilbød fra starten aften- og ungdomsskoleundervisning i almindelige skolefag og efterhånden i et stadig større antal praktiske fag. Undervisningen foregik på kommunens skoler. Fra 1927 deltes kurset i to afdelinger: en ungdomsskole og en aftenskole. Fra 1962 oprettedes desuden kurser til teknisk og udvidet teknisk forberedelseseksamen samt senere den statskontrollerede prøve efter 9. og 10. klasse. Fra 1975 blev HF-enkeltfagskurserne lagt under FKFK og sammenlagt med den øvrige prøveforberedende undervisning i afdelingen: Frederiksberg Forberedelseskursus. Ved nedlæggelsen af FKFK i 1978 udskiltes kursets virksomhedsområder i selvstændige institutioner: Frederiksberg Forberedelseskursus (det senere Frederiksberg VUC), Frederiksberg Kommunes Ungdomsskole samt Frederiksberg Aftenskole. Klippet varer 1.20 min. aftenskole, fkfk, idræt, motion, spydkast, tema:sport og fritid, ungdomsskole, år:1975

    Video længde: 01:20

    Se også