Gå til hovedindhold

Litteratur om Frederiksbergs historie

Frederiksbergs historie strækker sig tilbage fra bronzealderen over de tidlige landsbyer og kongens ladegård til den moderne storby, vi kender i dag. Herunder præsenterer vi noget af den litteratur, der er udgivet om Frederiksbergs lange historie.

Indhold

  De mange emner, der tilsammen udgør Frederiksbergs historie, behandles i et væld af artikler, bøger og andre fremstillinger. Et godt sted at starte er de ældre bibliografiske værker Litteratur om Frederiksberg, 1989, der dækker udgivelser til og med 1985, og Litteratur om Frederiksberg - tillæg til 4. udgave, I Frederiksberg gennem tiderne, XX,1997, som dækker udgivelser i perioden 1986-1995.

  For en introduktion til og overblik over Frederiksbergs historie er udgivelsen 'Fra landsby til storby' et godt sted at starte. Den kan købes på Frederiksberg Stadsarkivs læsesal.
  En tidligere og mindre udgivelse ved samme navn kan ses her: "Fra landsby til storby"

  Af uddybende litteratur kan vi foreslå:

  Henning Bro og Helga Mohr: Frederiksberg Kommune 1858-2008, 2008
  Henning Bro og Michael Bach: Ude på Frederiksberg, 2001
  Bo Bramsen: Frederiksberg før og nu - og aldrig, 1991
  Eiler Nystrøm: Frederiksbergs historie I-III, 1942-1953
  Mogens Lebech og Niels Maare: Frederiksberg gennem 300 år, 1951
  Jørgen Hørbøl: Frederiksberg fra bondeby til storstad, 1945

  Bøgerne kan enten hjemlånes fra Frederiksberg Bibliotek eller ses på Stadsarkivets læsesal.

  Der er også løbende blevet udgivet en række foldere, hvor man kan læse om helt særlige emner og temaer i Frederiksbergs historie.
  Nogle af dem kan ses her:

  Historisk-topografisk Selskabs hjemmeside kan man finde overblik over alle udgivelser af Frederiksberg gennem Tiderne og Frederiksberg'eren, som stadsarkivets medarbejdere løbende har bidraget til. På deres hjemmeside kan man også finde links til udvalgte artikler fra de pågældende bøger.