Skattebøger

Her kan du ved hjælp af kildeviseren gå på jagt efter frederiksbergborgere i skattebøgerne 1867-1939.

De digitaliserede skattebøger er optegnelser over skattebetalere på Frederiksberg i perioden 1867-1936. I menuen herunder vælges først vejnavn og derefter årstal, hvorefter du kan bladre igennem skattebogen til det rette husnummer.

Når borgeren er fundet kan du se følgende oplysninger udover adresse:
Navn, alder, ægteskabelig status, antal børn under 15 år, sidste adresse ved nylig tilflytning, husleje, indtægt, skattebetaling, anmærkninger. Under sidstnævnte er det ofte noteret, hvortil vedkommende flytter, hvis dette er tilfældet.

Bemærk at optegnelserne kun er for skattebetalere. Derfor vil ægtefæller eller børn over 15 år uden skattepligtig job ikke være at finde i skattebøgerne. Ægtefæller vil dog være nævnt under ægteskabelig status, oftest med initialer.

Et skatteår går fra 1. april til 31. marts.

Brug skattebøgerne

Vælg først gade og dernæst år.