Gå til hovedindhold

Skattebøger

De digitaliserede skattebøger er optegnelser over skattebetalere på Frederiksberg i perioden 1867-1936. I Kildeviseren kan du bladre i skattebøgerne, der er inddelt efter gade og år.

Om skattebøgerne

Skattebøgerne består af lister over Frederiksbergs skatteydere, som hvert år er blevet noteret på deres bopælsadresser. Herigennem findes en række oplysninger om skatteydernes arbejde, ægtefælle(r), børn, indtægt, hvorfra de er flyttet og hvor de flytter hen. Skattebøgerne er således uundværlige kilder for slægtsforskeren, som heri kan finde oplysninger, der ikke optræder i andre typer kildemateriale såsom kirkebøger og folketællinger.

Brug skattebøgerne

I menuen herunder vælges først vejnavn og derefter årstal, hvorefter du kan bladre igennem skattebogen til det rette husnummer.

Når borgeren er fundet kan du se følgende oplysninger udover adresse:
Navn, alder, ægteskabelig status, antal børn under 15 år, sidste adresse ved nylig tilflytning, husleje, indtægt, skattebetaling, anmærkninger. Under sidstnævnte er det ofte noteret, hvortil vedkommende flytter, hvis dette er tilfældet.

Bemærk at optegnelserne kun er for skattebetalere. Derfor vil ægtefæller eller børn over 15 år uden skattepligtig job ikke være at finde i skattebøgerne. Ægtefæller vil dog være nævnt under ægteskabelig status, oftest med initialer.

Et skatteår går fra 1. april til 31. marts.

Vælg først gade og dernæst år.