Gå til hovedindhold

Bestil din egen sag

Du har ret til at få udleveret oplysninger om dig fra sager, dokumenter og andet arkivmateriale, som er afleveret til Frederiksberg Stadsarkiv. Bestil oplysninger om dig selv her.

Indhold

  Indsigt i egne oplysninger

  Arkivloven giver dig mulighed for at få adgang til din egen sag, hvis den er bevaret og afleveret til offentligt arkiv. Du kan bede om indsigt i egne oplysninger i arkivmateriale som er under 75 år gammelt. Det fremgår af Arkivlovens §39a og §39b.

  Søg om adgang

  Du kan søge om adgang til egne oplysninger gennem Frederiksberg Stadsarkivs digitale selvbetjening. Du skal logge ind med MitID. Når vi har behandlet sagen, vil du modtage svar på din ansøgning i din foretrukne digitale postkasse. 

  Bestil din egen sag

  Hvis du er fritaget fra at modtage Digital Post, kan du kontakte Frederiksberg Stadsarkiv for at få udleveret en bestillingsblanket ved personligt fremmøde i læsesalens åbningstid.

  Vi bestræber os på at behandle din ansøgning inden for 15 dage. Når vi din sag er behandlet og fremfundet, vil du kunne benytte din sag på arkivet i læsesalens åbningstid. Hvis sagen indeholder få dokumenter, sender vi en digital kopi til dig. 

  Når du udfylder ansøgningen, er det en fordel, hvis du beskriver, hvilke oplysninger du søger indsigt i, så grundigt du kan.

  Der kan i princippet findes oplysninger om dig mange forskellige steder i arkivets samlinger. Men der findes ingen enkelt sag, hvor alt materiale om dig er blevet samlet. Der er snarere tale om flere sager, som kan ligge mange forskellige steder i arkivets samlinger alt efter, hvilke myndigheder eller institutioner, som du har været i berøring med gennem dit liv.

  Derfor er det også vigtigt, at du uddyber, hvor du mener, at der kan eksistere en sag på dig. For at finde oplysningerne skal vi kende den institution eller myndighed, der har behandlet sagen. Jo flere oplysninger du giver, des bedre mulighed har vi for at hjælpe dig med at finde de oplysninger du ønsker.

  Selvom CPR-nummeret i dag er det første vi nævner, når vi henvender os til en myndighed, kan det desværre ikke bruges til så meget i en arkivsøgning i papirsager. Her skal vi kende den myndighed eller institution, der har behandlet sagen. 

  Oplys hvilken skole, institution, forvaltning eller myndighed der i sin tid behandlede sagen, samt omtrent hvornår sagen fandt sted.

  Søger du eksempelvis om adgang til en anbringelsessag, bedes du oplyse navn og fødselsdatoer på dine forældre. Drejer det sig om en patientjournal, kan der være bevaret en sag om indlæggelsen. For at finde frem til sagen, er det en fordel, hvis du kender til tidspunktet for din indlæggelse eller udskrivelse. 

  Arkivloven fastlægger, hvornår offentligt arkivmateriale er frit tilgængeligt. Det er det som udgangspunkt, når det er 20 år gammelt. Indeholder arkivmaterialet følsomme oplysninger om enkeltpersoners private forhold, er det først tilgængeligt efter 75 år.

  Følsomme oplysninger er oplysninger om enkeltpersoners:

  • økonomiske forhold
  • race og etnisk oprindelse
  • religiøs eller filosofisk overbevisning
  • politisk overbevisning
  • fagforeningsmæssige tilhørsforhold
  • strafbare forhold
  • helbredsoplysninger
  • seksuelle forhold eller seksuel orientering
  • sociale forhold

  Selvom arkivmaterialet endnu ikke er tilgængeligt, kan du stadig søge om adgang.

  Ønsker du indsigt i arkivmateriale om andre end dig selv, kan du søge om adgang på flere måder, alt efter hvad det er, du søger. Du kan søge om tilladelse til at se arkivmateriale der ikke er umiddelbart tilgængeligt.

  Hvis du har spørgsmål

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål undervejs i ansøgningsprocessen.

  Vi vil besvare din ansøgning senest 15 dage efter, at vi har modtaget den. Hvis de oplysninger, du opgiver i din ansøgning ikke er fyldestgørende, vil vi bede dig uddybe din ansøgning.