Gå til hovedindhold

Social historie

Sociale problemer og spørgsmål har også sat sig spor i arkiverne på Frederiksberg Stadsarkiv. Lige fra Fattigvæsenets sager om børn født udenfor ægteskab til kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger om dansk statsborgerskab.

Mænd omkring arbejdsbordet i fattighuset på Howitzvej, ca. 1900.

Indhold

  Børnearbejde og hjælpeklasser

  6.- 10. klasse
  I starten af 1900-tallet arbejdede mange børn mange timer om dagen til skade for deres skolegang. I denne skolepakke skal eleverne med opgaver, som behandler hjælpeklasser og børnearbejde, ligesom de skal se nærmere på de politiske beslutninger omkring børnearbejde.

  Download skolepakken "Børnearbejde og hjælpeklasser" her

  Indfødsret

  6.-10. klasse
  I skolepakken om indfødsret bliver eleverne præsenteret for en række eksempler på, hvorledes Frederiksberg Kommunalbestyrelse behandlede ansøgning om indfødsret i 1923. Eleverne skal i skolepakken forholde sig til datidens lovgivning og hvilken indflydelse den havde på ansøgningerne om indfødsret.

  Download skolepakken "Indfødsret" her

  Fattigvæsenet i slutningen af 1900-tallet

  6.-10. klasse
  Det kommunale fattigvæsen tog sig af de personer, som ikke kunne klare sig selv, men til gengæld mistede de deres rettigheder og kunne f.eks. ikke frit gifte sig. Eleverne kan i materialet læse om flere af de situationer, hvor fattigvæsenet var involveret - fra Ellen Emilie Bülow, født udenfor ægteskab, som beder Frederiksberg Fattigvæsen om lov til at komme hjem til sin far til nytår og til en fordrukken ægtemand, som hustruen får politiet til at afhente.

  Download skolepakken "Fattigvæsenet i slutningen af 1900-tallet" her

   

   

  Vi modtager meget gerne input og kommentarer til den digitale skoletjeneste på mailadressen stadsarkivet@frederiksberg.dk