Kommandocentralen og bunkeren på Madvigs Allé

Udover Stadsarkivets læsesal driver vi også Civilforsvarets tidligere kommandocentral her på rådhuset samt bunkeren på Madvigs Allé.

Indhold

  KOMMMANDOCENTRALEN

  Kommandocentralen under Frederiksberg Rådhus blev taget i brug i midten af 1950’erne, hvor Den kolde Krig mellem øst og vest rasede. Kommandocentralen husede ledelsen af det civile beredskab på Frederiksberg. Et beredskab, der med kort varsel skulle træde til i tilfælde af f.eks. et militært angreb på hovedstaden. I de mere sikre rammer under rådhuset kunne de udvalgte mænd og kvinder koordinere rednings- og hjælpeindsatsen over jorden, så den nødvendige assistance fra politi, brandvæsen og ambulancer blev sendt ud til de steder på Frederiksberg, hvor der var brug for den.

  Åbningstider

  I samarbejde med Beredskabsforbundet holder vi Kommandocentralen åben den første lørdag i måneden kl. 12-13. I sommermånederne juni, juli og august holder vi dog lukket. Interesserede skal møde op i rådhusets forhal kl. 12.00, hvor en medarbejder fra Beredskabsforbundet vil tage imod. Rundvisningen i Kommandocentralen varer ca. en time. Der er fri entré. 

  Frederiksberg Stadsarkiv har herudover i samarbejde med Skoletjenesten og firmaet Third Ear udviklet et rollespilsforløb, der knytter an til den overordnede fortælling om Danmarks rolle under Den kolde Krig. Rollespillet har særlig fokus på det civile beredskabs virke på Frederiksberg og afvikles af Skoletjenestens undervisere i Kommandocentralen. Målgruppen er folkeskolens ældste klasser. Et rollespilsforløb kan bookes via Skoletjenestens hjemmeside HER.

  Etableringen af rollespillet i Kommandocentralen er muliggjort gennem private midler og fondsmidler tilvejebragt af Margit Ørsted.

  MUSEUMSBUNKEREN PÅ MADVIGS ALLE

  I efteråret 2014 åbnede Frederiksberg Stadsarkiv et nedlagt beskyttelsesrum på Madvigs Allé op for offentligheden. Beskyttelsesrummet, der oprindelig havde plads til 50 personer, blev opført i vinteren 1951/52, da Koreakrigen – og dermed også Den kolde Krig – rasede. Det er dog ikke denne historie, der fortælles på Madvigs Allé. I fokus er i stedet den britiske fejlbombning af Den franske Skole på Frederiksberg Allé og det omkringliggende område 21. marts 1945. I samarbejde med Krister Moltzen fra firmaet Third Ear har Frederiksberg Stadsarkiv skabt en ca. 17 minutter lang videoinstallation, der i lys og lyd fortæller historien om den tragiske begivenhed.

  Museumsbunkeren er åben på udvalgte datoer. Åbningstider annonceres i lokalaviserne og på Stadsarkivets facebook- og hjemmeside. Skoleklasser kan booke et undervisningsforløb i museumsbunkeren via Skoletjenestens hjemmeside.

  NB. Der er plads til ca. 20 gæster ad gangen. Adgangen til det underjordiske beskyttelsesrum kan være en udfordring for folk, der er dårlige til bens.