Betty Nansen Teatrets jubilæumsgave under den tyske besættelse

I 1917 blev den folkekære skuespillerinde Betty Nansen (1873-1943) chef for Alexandra-Teatret på Frederiksberg Allé 57 (som det tidligere Frederiksberg Teater havde skiftet navn til i 1914). Ved samme lejlighed skiftede teatret navn til Betty Nansen Teatret.

Indhold

  Besættelsen af landet under 2. verdenskrig gjorde det i høj grad problematisk for de danske teatre at køre rundt. Betty Nansen forsøgte derfor i besættelsens første par år ihærdigt at søge offentlig støtte til sit teater. Eksempelvis modtog Rådmand C.J.F Sven fra Frederiksberg Rådhus den 9. september 1942 følgende skrivelse fra teaterdirektøren:

  ”Kære ORS Sven.
  Jeg udbeder mig i Foræringspresent af Frederiksberg Kommune

  1. 300 Hektoliter Koks (Kul, Briketter, bare noget der kan brænde, altsaa ikke Tørv)
  2. Lysforbrug for 3 maaneder.
  3. 200 Brandmænd (hvilket svarer til 100 Dages Brandvagt)

  På Forhaand Tak.”

  Forespørgslen fandt sted på baggrund af Betty Nansen Teatrets nærtforestående 25-års jubilæum den 29. september 1942, og lød på en samlet pris af 5048kr (svarende til 120.687kr i 2019). Efter debatter i Budgetudvalget og Kommunalbestyrelsen blev forespørgslen mødt. Betty Nansen fik sin hårdt trængte støtte i form af brændsel, lysforbrug og brandvagter - om end blot for tre måneder.

  At støtten var værdsat af teatret, hersker der ingen tvivl om. Den 23. december 1942, da de tre måneders støtte var ved at være ved at være udløbet, skrev Betty Nansen igen til Frederiksberg Kommunalbestyrelse og anmodede om 3 måneders forlængelse af ”denne for Teatrets Eksistens saa vigtige Ordning”. Den 8. marts 1943 behandlede Frederiksberg Kommunalbestyrelse Betty Nansens forespørgsel, hvor en indstilling fra Budgetudvalget om ikke at imødekomme teaterdirektørens andragende, blev vedtaget. Postmester G.S Willemann havde til samme møde fremstillet et forslag om at give teatret et tilskud på 1500 kr. (svarende til 3 spillemåneder). Dette blev dog også nedstemt af bestyrelsen med 17 stemmer mod 1.

  Den 15. marts 1943 gik Betty Nansen bort - blot fire dage før sin 70-års fødselsdag og et halvt år før hun kunne have fejret 50-års jubilæum som skuespiller. Teaterdirektøren døde af en lungebetændelse hun havde fået i forlængelse af længerevarende problemer med hjertet. Til trods for at hun ikke nåede at opleve sit eget 50-års jubilæum, oplevede den kendte skuespillerinde sit teaters 25-års jubilæum – og den tilhørende jubilæumsgave Frederiksberg Kommune skænkede teateret. En tiltrængt gave i en tid hvor basale behov som brændsel, brandmænd og lys var dyrebare aktiver grundet den tyske besættelsesmagt.

   

  Af Arkivar Thomas Bolbroe

  Flere nyheder