Gå til hovedindhold

Frederiksberg gennem Tiderne 2021

Historisk-topografisk selskabs årbog Frederiksberg gennem Tiderne 2021 er nu ude. Det er årbog nr. 44 i række siden første udgave i 1946, og i år er bogen på 237 sider fordelt på fem artikler.

Indhold

  Bogen kommer vidt omkring fra Klammergårdens historie over Storm P. og S-banen til kvinder, der stiller op til kommunalvalg.

  Første artikel er ved Mona Klüver Roed Dalsgaard, arkivar ved Frederiksberg Stadsarkiv. Den bredt favnende artikel kortlægger kvinders repræsentation ved kommunalvalgene 1909-2017, og ser på hvordan skiftende politiske tendenser også har været afspejlet i hvor mange kvinder var opstillet og hvor mange, der blev valgt ind.

  Dernæst følger en artikel af Arkivar ved Rigsarkivet Henrik Clausen om nazisten Gunnar Sand. Gunnar Sand var medlem af den sønderjyske forening på Frederiksberg, men blev smidt ud pga. sine nazi-sympatier og endte siden med at arbejde for Gestapo i Danmark.

  Nikolaj Brandt fra STORM bidrager med en artikel om Storm P og hans kunst. Denne gang ikke de velkendte humoristiske streger, men i stedet et spændende indblik i Storm Ps karikaturer og det groteske.

  Nikolaj Bøgh bidrager med en artikel om ’Klammergården’. Adressen på Peter Bangs Vej hvor der i dag ligger ældreboliger, har gennemlevet en omskiftelig tilværelse siden midten af 1800-tallet, og forfatteren tager os gennem stedets udviklingen og de forskellige byggerier.

  Årbogens sidste artikel er skrevet af Stadsarkivar emeritus Henning Bro, som i sin artikel beretter om udviklingen af S-togsnettet med udgangspunkt i Frederiksberg, og den følgende integration af Frederiksberg med 1900-tallets ekspandrende hovedstadsarområde.

  Afslutningsvis er der i bogen årsberetninger for Frederiksberg Stadsarkiv og Frederiksbergmuseerne. Frederiksberg gennem Tiderne 2021 er redigeret af Stadsarkivar emeritus Henning Bro.

  Årbogen kan købes på Frederiksberg Stadsarkivs læsesal, der er beliggende på Frederiksberg Rådhus. Bogen koster 150 kr.

  Medlemmer af Historisk-topografisk Selskab for Frederiksberg kan ligeledes hente årbogen på læsesalen som en del af deres medlemskab. Uafhentede årbøger udsendes til selskabets øvrige medlemmer med posten i starten af det nye år.

  Flere nyheder