Gå til hovedindhold

Ny artikel fra stadsarkivaren

Årets første udgave af Erhvervshistorisk Årbog 2019 er udkommet, og her skriver Stadsarkivar Henning Bro om brand- og ambulancetjenesten i hovedstadsområdet fra 1850’erne til nutiden.

Indhold

    Stadsarkivaren opridser i artiklen, hvorledes brand- og ambulancetjenesten udviklede sig fra at være en kommunal myndighedsopgave til gennem det 20. århundrede i højere grad at blive en opgave, der blev overtaget af private aktører sideløbende med udviklingen af hovedstadsområdet.

    Læs artiklen her

    Flere nyheder