Gå til hovedindhold

Diakonissestiftelsens arkiv overleveret til Frederiksberg Stadsarkiv

På Frederiksberg Stadsarkiv er vi glade for at være blevet 850 hyldemeter arkivalier rigere, efter vi har modtaget den største enkeltstående private aflevering nogensinde. Det er Diakonissestiftelsen, der har ladet deres arkiv fra perioden 1863-2008 blive overdraget til Frederiksberg Stadsarkiv.

Indhold

    Michelle Læssøe Madsen fra Diakonissestiftelsen overdrager her en fødselsprotokol fra Diakonissestiftelsen Hospital til Stadsarkivar Caspar Christiansen, som et symbol på Diakonissestiftelsens store aflevering til Frederiksberg Stadsarkiv. Foto: Thomas Wittrup.

    Diakonissestiftelsen blev stiftet i 1863, og har lige siden ligget på Frederiksberg. Først på Smallegade og siden 1876 i deres nybyggede hovedkvarter på Peter Bangs Vej. Diakonissestiftelsen er så at sige vokset op sammen med Frederiksberg by og kommune. Herfra har den udover lokale institutioner som fx hospital, hospice og uddannelse, drevet en lang række stationer rundt omkring i Danmark og ude i verdenen.

    Overdragelsen har været undervejs i nogle år, og det var ikke lykkedes uden en stor indsats fra vores tre dygtige studentermedhjælpere Oliver, Tilde og Rikke. Med deres uvurderlige hjælp har vi fået ompakket og registreret det store arkiv, inden det fysisk kunne flyttes til Frederiksberg Stadsarkivs lokaler. Her vil den store aflevering blive opbevaret under kontrollerede forhold og være sikret for eftertiden.

    Stiftelsens arkiv er i sig selv særdeles righoldigt og velordnet, og der er utrolig meget at dykke ned i i det store materiale, som omfatter hospitalsjournaler, søsterhjemmets arkiv, et administrativt arkiv, et stort antal billeder og historisk materiale omkring Diakonissestiftelsens forbindelse til det danske kongehus. Vi kan allerede mærke, at mange er bevidste om arkivets indhold, så vi har allerede modtaget bestillinger på bl.a. stationsafrapportering fra Berlin-stationen i 1940’erne og på patientjournaler, især på Diakonissestiftelsens specialområde: læbe-ganespalte-operationer.

    Det er blot starten, og her fra Stadsarkivet ser vi frem til at kunne fordybe os i det spændende arkiv, og især at kunne stille det rådighed for forskere, tidligere patienter og andre interesserede.